FDS®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Konstrukční doporučení
  • Jednostranný přístup
  • Rozebiratelný a vysoce kvalitní spoj bez předchozí přípravy dílu jako předvrtání či proražení
  • Eliminace tolerančních problémů u průchozích a šroubových děr
  • Žádné ztráty materiálu a žádná tvorba špon
  • Použití pro různé povrchy plechů
  • Vysoké povolovací momenty a odolnost vůči vibracím, nejsou třeba dodatečné pojišťovací prvky
  • Snadno rozebiratelný a recyklovatelný
  • Možnost opakované montážetaké s metrickým šroubem

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more