FDS®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Jednostranný přístup
  • Rozebiratelný a vysoce kvalitní spoj bez předchozí přípravy dílu jako předvrtání či proražení
  • Eliminace tolerančních problémů u průchozích a šroubových děr
  • Žádné ztráty materiálu a žádná tvorba špon
  • Použití pro různé povrchy plechů
  • Vysoké povolovací momenty a odolnost vůči vibracím, nejsou třeba dodatečné pojišťovací prvky
  • Snadno rozebiratelný a recyklovatelný
  • Možnost opakované montážetaké s metrickým šroubem

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

"Pevnější než pevné" spoje do plechů

Právě v automobilovém průmyslu, kde musí použité díly zvládnout zvláště vysoká zatížení, jsou na spojovací techniku kladeny velmi vysoké požadavky. A tak se při výrobě karoserie stále více prosazuje kombinace různých materiálů, které musí být dlouhodobě a bezpečně spojeny. Vedle jednostranného přístupu je důležitá také rozebíratelnost spoje, právě s ohledem na možnost recyklace. Takovéto komplexní podmínky předurčují k nasazení EJOT FDS® šroub (FlowDrill šroub), se kterým se velmi kvalitně spojují tenké plechy z oceli a hliníku bez předchozího předděrování. Výrobních kroků jako předvrtávání nebo ražení tak není třeba. Díky velké nosné délce závitu ve vyformovaném průtahu vzniká vysoce pevný spoj bez nežádoucí tvorby špón. Takovýto spoj vykazuje jak vysokou pevnost v tahu, tak i ve střihu.

Spojování bez děr

K obvyklé praxi , kdy se upevňovaný díl při použití FDS ® šroubu předděrovává, vyvinul EJOT alternativu. Například při napojování karoserie do prostorového rámu (space frame structure) umožňuje optimalizace geometrie šroubu od předděrování upevňovaného dílu zcela upustit. V tomto případě byly spojovací parametry přizpůsobeny změněným podmínkám a optimalizovala se geometrie pod hlavou FDS ® šroubu, neboť nepatrná část materiálu teče proti směru šroubování. Pokud dříve k vstřebání průtahu vytvářeného proti směru šroubování sloužilo předděrování upevňovaného dílu, je nyní tento průtah plně absorbován zvětšeným prostorem pod hlavou šroubu. 

Jednotlivé procesní kroky při "bezděrovém" šroubování FDS® šroubem:

1. Zahřátí

2. Proniknutí špičky šroubu materiálem

3. Vyformování průtahu

4. Tváření závitu

5. Prošroubování

6. Utažení

Výběr montážních přístrojů

Pro vytvoření průtahu jsou nutné vysoké otáčky a definovaná přítlačná síla, formování závitu a utahování šroubu zase vyžadují vysoký kroutící moment. Šroubováky schopné splnit takovéto podmínky byly vyvinuty různými výrobci ve spolupráci s firmou EJOT. S přesnou specifikaci vhodného zařízení Vám rádi pomohou naši kolegové z produktovéha managementu FDS.®. Kromě toho je možné provést montážní pokusy v naší aplikační laboratoři EJOT ® Applitec pro přesné určení šroubovacích parametrů.

 

Doporučené šroubováky a partneři v abecedním pořadí:
ATLAS COPCO
DEPRAG SCHULZ GMBH u. CO.
​​​​​​​
STÖGER AUTOMATION GmbH
WEBER Schraubautomaten GmbH

FDS® Application Check

EJOT FDS® je šroub, který si sám vytváří prolis. Je určený pro rozebiratelné vysokopevnostní plechové spoje a nevyžaduje předchozí úpravu šroubovaného dílu, jak např. předděrování či předlisování. Online nástroj FDS® Application Check umožňuje uživateli po zadání materiálů a tlouštěk plechů zjistit potřebné údaje pro plánovaný spoj. K těm patří mj. požadovaná přítlačná síla jakož i doporučení utahovacího momentu pro různé povrchové úpravy šroubu. Celý nástroj doplňují tipy k proveditelnosti spoje.

Naleznete jej v naší servisní části "CAD & více" pod "Výpočtové služby".
Pro vstup do zákaznické zóny klikněte sem.

FDS® WN 21 geometrie hlav a drážek

WN2141 čočková hlava s nalisovanou podložkou a křížovou drážkou Z (resp. H)
WN2142 čočková hlava s křížovou drážkou Z (resp. H)
WN2143 zápustná hlava s křížovou drážkou Z (resp. H)
WN2147 šestihranná hlava s nalisovanou podložkou
WN2151 čočková hlava s drážkou TORX® a nalisovanou podložkou
WN2152 čočková hlava s drážkou TORX®
WN2153 zapuštěná čočková hlava s drážkou TORX®

Pro podrobnější údaje prosím nahlédněte do normy EJOT.
Tu si můžete stáhnout v naší zákaznické zóně "CAD & více".

FDS® Flow-drill screw assembly with additional sealing function

A pre-assembled embossed aluminium sealing washer, ensures an under-head seal of this special version of the FDS® screw. Current applications can be found in e-mobility in the area of the battery box fastening, where the sealing washer prevents water from entering. The waterproofi ng function (1 m water column / 24H) is achieved by the sealing surface of the aluminium washer. Pre-drilling of the clamping part is necessary for this application.

The diameter of the underside of the washer is smaller in size than the clamping part hole and is therefore outside of the sealing area. Due to the automated feeding, the sealing washer has to be 1 mm smaller in dimension than the head diameter. The captive washer is assembled fully automated, but remains rotatable.

Watch the video here