EJOFORM®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • 100%-ní nastavení pro danou aplikaci
  • Snížení nákladů na materiál a skladování
  • Velký potenciál úspor pomocí multifunkčnosti
  • Zjednodušení montáže
  • Náhrada za soustružené díly

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more