EJOFORM®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • 100%-ní nastavení pro danou aplikaci
  • Snížení nákladů na materiál a skladování
  • Velký potenciál úspor pomocí multifunkčnosti
  • Zjednodušení montáže
  • Náhrada za soustružené díly

Vladimír Žid

Product Manager

Hotline

Applications Engineer

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Filozofie EJOFORM®

Oblasti použití pro díly z oceli nebo hliníku tvářené zastudena prakticky nemají hranice. Výrobky EJOFORM® od EJOTu představují inovativní spojovací a konstrukční řešení, optimalizovaná pro konkrétní zákaznickou aplikaci. Splňují nejrůznější požadavky, např. jako držák, narážecí čep, distanční pouzdro, seřizovací element či bezpečnostní prvek v brzdovém systému. Tyto individuální produkty jsou vyráběny vícestupňovým tvářením za studena. Při této technologii je ústřižek drátu zformován v několika tvářecích krocích do komplexního spojovacího prvku.

Včasné zapojení aplikačních inženýrů EJOTu nabízí vynikající příležitost pro využití veškerého potenciálu ke snižování nákladů a optimalizaci aplikace. Spolupráce od prvního konceptu až po sériový stav je podstatnou součástí způsobu práce EJOTu.

 

Vypočitatelné výhody

Mimořádné možnosti optimalizace pomocí EJOFORM® produktů lze nejlépe vysvětlit na konkrétním příkladu. EJOFORM® díl (obr. vpravo) vyrobený pětistupňovým tvářením za studena, umožňuje oproti soustruženému dílu (obr. vlevo) úsporu materiálu ve výši 25%. Kromě toho jsou zde další aplikačně-technické výhody. EJOT řešení s integrovaným vnějším šestihranem přenese oproti klasické drážce u soustruženého dílu výrazně vyšší utahovací momenty. Navíc je zde možnost EJOFORM® díl vyrobit s jakýmkoliv závitem (zde: DELTA PT®) aby byly pokryty všechny myslitelné požadavky a prošroubovávané materiály.

Ekonomické výhody při použití EJOFORM® výrobků spočívají ve výrobním postupu. Počáteční relativně vysoké náklady, vyvolané cenou nástroje, se od určitého množství - které se liší v závislosti na designu výrobku - vyráběných dílů amortizují díky vysoké výkonnosti a hospodárnosti výrobní metody EJOFORM®. Ve srovnání se soustružením/frézováním nabízí vysoký výkon tvářecích strojů zákazníkovi významné zlepšení struktury nákladů, které je o to výraznější, čím vyšší je vyrobené množství dílů. V závislosti na provedení výrobku lze navíc reálně dosáhnout až 80-ti procentní úspory materiálu.

Rozmanité zakončení

Precizně vyrobené spojovací prvky EJOFORM® lze různými způsoby doplnit, doladit a zušlechtit. Podle způsobu použití a požadavků na něj dodává EJOT zákazníkovi takto optimalizovanou spojovací technologii jako jeden celek.

Aby mohly být realizovány díry, zápichy či geometrie koule, lze díly s komplexní geometrií třískově doobrobit. Stejně tak lze realizovat tvářené, nikoliv řezané, vnitřní závity. EJOFORM® FORGINGS je stručně řečeno souhrn těchto dodatečných technických možností v EJOTu.

EJOFORM® produkty jsou vyráběny z různých materiálů. V první řadě se používají uhlíkové resp. zušlechtěné oceli a hliník, v případě potřeby je lze vyrobit i z nerezové oceli. Běžných pevnostních tříd se dosahuje tepelným zpracováním dle ISO 898, u speciálních geometrií závitu platí odpovídající EJOT normy. Galvanické povrchové úpravy odpovídají DIN EN ISO 4042, dodat lze ale i jiné s korozní odolností až do 1 000 hodin při zkouškách v solné mlze.