Stížnosti a postupy pro whistleblower

EJOT je otevřen tzv. whistleblowerům a postupuje v souladu se směrnicí o whistleblowerech Evropské unie (Směrnice EU 2019/1937 ze dne 26.11.2019 o ochraně osob, které hlásí porušení práva Unie) a také německým zákonem o ochraně whistleblowerů (Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG)).

EJOT se také zavazuje respektovat lidská práva a životní prostředí a přijmout odpovědnost za svůj dodavatelský a hodnotový řetězec.

Centrální kontaktní osobou v EJOT pro indikace a stížnosti týkající se výše uvedeného je Winfried Schwarz, který je také hlavním odpovědným za soulad s právními předpisy (CCO) a pověřencem pro lidská práva v EJOT. Je to nezávislý právník a není vázán pokyny vedení EJOT. Přímo podléhá managing partnerovi skupiny EJOT. Pana Schwarze lze kontaktovat telefonicky na čísle +49 163 5290 860 a e-mailem na adrese compliance@ejot.com. Tato e-mailová adresa je přidělena výhradně panu Schwarzu a nemůže být viděna třetími stranami.

Pokud si přejete zůstat anonymní vůči panu Schwarzu, můžete mu anonymně psát na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo poštou na následující adresu:

Osobní/Důvěrné
Pan Winfried Schwarz
EJOT Holding GmbH & Co. KG
Im Herrengarten 1
57319 Bad Berleburg, Německo

Jedná se o interní kancelář pro podání zpráv ve smyslu § 12 HinSchG, kterou obsazuje externí osoba. Whistlebloweři se mohou také obrátit na externí kancelář pro podání zpráv, např. Německý federální úřad spravedlnosti (§ 19 HinSchG) nebo Německý federální úřad pro hospodářskou soutěž (§ 22 HinSchG).

Je možné podávat hlášení o porušení lidských práv nebo environmentálních povinností, další porušení práva a porušení interních předpisů EJOT, stejně jako jen samotné podezření z možných porušení a/nebo rizik.

Pro podrobnosti o postupu stížností - zejména dalším postupu po obdržení vaší stížnosti - se podívejte na Pravidla postupu EJOT pro stížnosti týkající se německého zákona o dodavatelském řetězci (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG)).

 

EJOT Complaints Procedure Rules