EJOWELD®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Spojovací technologie pro neshodné materiály
  • použití robotů
  • automatizované přivádění a uchycení
  • vývoj elementů
  • Kontrola procesu v reálném čase
  • Možnost individuálního přizpůsobení přístupu k dílu
  • Kompaktní konstrukce
  • Kratší taktovací časy

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more