EJOWELD®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Spojovací technologie pro neshodné materiály
  • použití robotů
  • automatizované přivádění a uchycení
  • vývoj elementů
  • Kontrola procesu v reálném čase
  • Možnost individuálního přizpůsobení přístupu k dílu
  • Kompaktní konstrukce
  • Kratší taktovací časy

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

EJOWELD® třecí svařování s třecím elementem

Pro uživatele spojovací techniky nabízí EJOWELD® možnost, vytvářet pomocí robotizovatelného podavače třecích elementů smíšené spoje (materiál pro lehkou konstrukci / vysokopevnostní ocel) zcela bez předchozí úpravy spojovaných dílů.

 

Pro další informace je Vám k dispozici náš produktový manažer.
Pan Sebastian Schrodt
Telefon +49 36252 42 290
E-Mail: sschrodt@ejot.de

 

Nebo navštivte www.EJOWELD.com 

EJOWELD CFF® joining of light metal cover plates with ultra-high-strength steels in the structural area without pre-holes

The EJOWELD CFF® friction element enables the joining of lightweight materials with ultra-high-strength sheet metal and is therefore especially applicable for demanding joining tasks in automotive structural parts. The large head with hollow lower head and the different lengths of the element allow the joining of light metal cover plates with ultra-high-strength steels in a broad application range and without any pre-holes. Flange widths from 18 mm are ideal for this friction element. This joining technology is universally applicable, process-reliable and allows a great variety of material thickness combinations. 
Cover plate: light metal (150-320 N / mm²), thickness 1.0 - 4.0 mm; 
Base plate: steel material (270-1.800 N / mm²), thickness 1.0 - 2.0 mm.

EJOWELD SRE® Small and compact, especially for joining narrow flanges

The SRE friction element is only half the size of the well-known CFF element. The material displaced during the joining process is conveyed under the head and shaped by the special drive bit. Due to its geometry, the EJOWELD SRE® friction element is the ideal joining element for narrow flanges from 13 mm width with small head projections. The element is therefore predestined for the application in door and roof areas as well as add-on parts. This joining technology is particularly reliable and economical due to its low weight and short cycle time.
Cover plate: light metal (150-320 N / mm²), thickness 1.0 - 2.0 mm; 
Base plate: Steel material (600-1.800 N / mm²) Thickness 1.0 - 2.0 mm.

EJOWELD® REF – Universal joining of aluminum and fiber-reinforced plastics

EJOT has extended the EJOWELD® technology portfolio with another friction element, the EJOWELD® REF. This joining element is hollow, geometrically based on the EJOWELD CFF® and enables the joining of aluminum or FRP plates on aluminum sheets. With the support of a gradually controlled process, joints which are optimized regarding the original materials are created. A special advantage is the option to use the new REF together with a CFF element in one equipment. The only requirement is a specially anvil adaptor and an additional feeder. By selecting an appropriate program and feeder, three different material combinations (Al/St, Al/Al, FRP/Al) can be joined using just one equipment.

Pro uživatele spojovací techniky nabízí EJOWELD® možnost, vytvářet pomocí robotizovatelného podavače třecích elementů smíšené spoje, obzvláště s materiály pro lehkou konstrukci jako je hliník a vysokopevnostními ocelemi, zcela bez předchozí úpravy spojovaných dílů. Pro tento inovativní spojovací postup je nyní k dispozici formulář, tzv. EJOWELD® Application Check, který uživateli umožňuje obecně posoudit proveditelnost požadavku na spoj. Přitom je zásadní rozlišovat, které materiály a tloušťky jsou používány a jaká zástavba je k dispozici.

 

Formulář naleznete v naší servisní části "CAD & více".