Nýty

Becherblindniet AlE-4,8

Uzavřený trhací nýt Al/E-4,8

Nýty

Podélné spoje profilovaných plechů

Mehrbereichsblindniet-ECORIV_Pos2

Otevřený trhací nýt Al/E-4,8

Nýty

Podélné spoje profilovaných plechů

Blindniet-ECORIV-K14

Trhací nýt K14-Al/E

Nýty

Pro ocelové a hliníkové podkonstrukce

Presslaschenblindniet-ECORIV_Pos2

Rozpěrný trhací nýt

Nýty

Kovové a plastové profilované tabule

 

 

 

Nýty

Montáž trhacího nýtu se provádí zatažením trnu pomocí k tomu určeného nářadí (nýtovačky), přičemž hlava trnu je vtažena do pouzdra nýtu a přesahující materiál rozšířením vytvoří uzavírací hlavu.

 

Proces montáže trhacího nýtu:

  1. Trn nýtu je nasazen do nýtovačky a nýt je zasunut do nýtovacího otvoru. Zapnutím zdvihu nýtovačky je trn nýtu čelistmi uchopen a vtažen.
  2. Proces je ukončen, když hlava trnu dosáhne povrchu připojovaného dílu.
  3. Tato pozice je spojena s velkým nárůstem síly, při jejímž dosažení se trn nýtu v definovaném místě odtrhne. Odtržená část trnu je odstraněna, zbylá část zůstane v pouzdře nýtu.