EJOT 2025 - Naše vize

Projektem „EJOT 2025“ reagujeme na aktuální vývoj v podnikání, technologiích a společnosti. Ty vyžadují změnu organizace, kterou jsme již zavedli vytvořením obchodních jednotek Průmysl a Stavebnictví.

 
Technologické-vedení.pngUsilujeme o to být technologickým lídrem v oblasti spojovacího materiálu, spojovacích procesů, technologie tváření (kovové a plastové) a komplexních sestav.


Mezinárodnost


Jsme schopni vyrobit nebo zajistit všechny naše výrobky na všech kontinentech. S našimi výrobky a službami jsme úspěšní jak v Evropě, tak i na americkém, asijském a africkém kontinentu. Jako mezinárodní skupina jsme rostli udržitelným způsobem.


Inovace


Jsme schopni pomáhat našim zákazníkům neustálým vývojem nových výrobků a/nebo procesů, které přinášejí výhody a přidanou hodnotu. Neustálé inovace na všech úrovních organizace zajišťují naši budoucnost.


Orientace-na-zákazníkaNaši zákazníci vědí, že EJOT nabízí nejlepší řešení v oblasti výrobků a služeb. Každý výrobek a každý zaměstnanec představuje kompetenci a porozumění požadavkům našich zákazníků.


Kultura.pngNaše kultura se vyznačuje integritou a uznáním. Závazek našich zaměstnanců je zárukou trvalé obnovy a vynikajícího výkonu.
 


Procesy.pngPřemýšlíme o procesech holisticky – bez narušení nebo plýtvání, ve prospěch našich zákazníků. S transparentností a jednotnými klíčovými údaji jsou tyto procesy navrženy tak, aby byly srozumitelné a štíhlé od začátku do konce, od objednávky až po dodání.


Struktura.pngNaše organizační struktura je srozumitelná a transparentní pro všechny zaměstnance po celém světě. Vyznačuje se jasnými oblastmi odpovědnosti a jasnými a srozumitelnými rolemi.


Životní-prostředí.pngPodařilo se nám vyhodnocovat naše emise CO2. Na základě toho definujeme úspory energií (CO2), pomocí kterých dosáhneme uhlíkové neutrality do roku 2035.


Náš cíl:

Chceme se i nadále umisťovat v popředí našeho odvětví, abychom byli schopni nabídnout našim zákazníkům nejlepší řešení upevnění po celém světě. EJOT spojuje lidi. Nade vším je naše motto: „EJOT. Bringing it together.”