Vize a prohlášení o poslání

Vize EJOT

Kvalita spojuje

Společnosti, které hledají řešení pro upevnění, myslí nejprve na nás. Mohou to být aplikace v automobilovém, stavebním, telekomunikačním, elektrotechnickém nebo elektronickém průmyslu a v konečném důsledku všude tam, kde je potřeba kvalitní spojování.
V každé zemi v Evropě přijímáme hovory od zákazníků, kteří požadují naše know-how a naše produkty. S pomocí partnerství a aliancí máme globální stopu.
Naši zaměstnanci si uvědomí, že toto je jedno z nejlepších míst, kde někdy pracovali.
Když někdo položí otázku „kdo je nejlepší a kdo je nejznámější v našem oboru“, drtivá většina říká EJOT.
Protože: Problémy zákazníků převádíme do výrobků. To umíme nejlépe.

Prohlášení EJOT

To jsme my
EJOT je více než jen firemní značka, sídlo společnosti nebo naše pracoviště. Díky našemu způsobu myšlení a jednání děláme EJOT tím, co je dnes. Přitom je každý z nás součástí celku, přispívá svou osobností, silnými stránkami a schopnostmi. Každý den znovu s více než 3000 kolegy po celém světě.
Zákazníci a partnerství
Rozumíme požadavkům našich zákazníků a naplňujeme je. Spokojenost zákazníka je naší prací. Zaměřujeme se na partnerství a společné vytváření budoucnosti. Naší silnou stránkou je zjišťování problémů našich zákazníků, vypracování řešení a na jejich základě vývoj výrobků.
Lidé a týmová práce
S odbornou způsobilostí a osobní odpovědností vytváříme předpoklady pro mezinárodní úspěch v našem týmu. Učíme se jeden od druhého. Energie pochází ze síly a tvořivosti našich lidí.
Výkon a úspěch
Naše síla je náš úspěch. Úspěch vede k ziskovosti, která je v tomto odvětví nadprůměrná. Zvyšujeme tak naši schopnost investic a poskytujeme přiměřenou návratnost investovaného kapitálu.
Odpovědnost a vedení
Orientujeme se na budoucnost. Naše setkání se vyznačují sociální kompetencí a důvěryhodností. Rosteme dále prostřednictvím mezinárodních norem. Otevřená komunikace a vzájemná důvěra charakterizují naši spolupráci. Růst vyžaduje vedení. To zahrnuje agresivní, odvážné a optimistické plánování cílů s náročnými specifikacemi. Vyžadujeme místní odpovědnost a podporujeme decentralizované rozhodování. Místní vedení přebírá odpovědnost za jakýkoli vzniklý zisk a ztrátu.
Cílená organizace
Žijeme naše společné cíle. Jsme přizpůsobivou a všestrannou organizací. Myslíme a jednáme procesně. Naše forma organizace zohledňuje velmi důležitou roli projektů. Vědomě využíváme příležitosti, které nabízí moderní informační technologie.
Technologické vedení a budoucnost
Jsme vysoce zisková nezávislá společnost otevřená partnerství. Jsme lídrem na mezinárodním trhu pro inovativní upevňovací systémy v našich tržních segmentech. Počínaje specifickými zákaznickými problémy vyvíjíme know-how pro řešení upevnění. Používáme naše specifické znalosti k vývoji nových oblastí aplikací. Naše inovativní produkty jsou základem důvěry našich zákazníků. 
Bezpečnost a kvalita
Vyrábíme a dodáváme vysoce kvalitní výrobky využívající naše mezinárodní partnerství. Vždy měříme svůj výkon a tím zabezpečujeme neustálé zlepšování. Žijeme komplexní kvalitou. 
Inovace a stanovení cílů
Pro splnění našich úkolů investujeme do vzdělávání našich zaměstnanců, do výzkumu a vývoje a do našeho vybavení. Naši zaměstnanci se podílejí na formulaci firemních cílů, aby zajistili dosažení úspěchů společnosti i zaměstnanců. Přitom se zaměřujeme na naše zákazníky v rámci naší každodenní práce. To je základ, který nám umožňuje dosáhnout nadprůměrných výnosů. 
Společnost a životní prostředí
Neseme odpovědnost za životní prostředí a zdroje. Podporujeme otevřený dialog se všemi sociálními, politickými a vědeckými institucemi. Naše komunikace vytváří důvěryhodnost a důvěru. 
Neustálé zlepšování a inovace
V našich obchodních procesech se vyhýbáme plýtvání uplatňováním zásad štíhlé výroby (just in time). Naše organizace EJOTOP tento proces provádí a podporuje. Kromě neustálého zlepšování využíváme možnosti inovací. Dáváme našim zaměstnancům šanci rozvíjet a uplatňovat své vlastní dovednosti a jistotu, že budou dlouhodobým členem rodiny EJOT.
Vision_druckf_hig.jpg