Kaloty ORKAN

 

 

 

Kaloty ORKAN

Pro upevnění v horní vlně důrazně doporučujeme použití kaloty EJOT ORKAN pro zvýšenou spolehlivost montáže, vysokou tvarovou stabilitu a optimální přenos sil.

 

Jaké požadavky musí splňovat kalota ORKAN?

Kaloty EJOT ORKAN slouží k rovnoměrnému přenosu zatížení při upevnění v horní vlně konstrukce z trapézových plechů nebo sendvičových prvků. Výrazné vyztužující prolisy kalot EJOT ORKAN jsou zárukou vysoké tvarové stability a rovnoměrného přenosu sil.

Druhá těsnící úroveň

Kalota EJOT ORKAN je trvale přitlačována k horní vlně jako druhá vrstva těsnění a vymezuje vzdálenost mezi nosnou konstrukcí a hlavou šroubu. Horní vlna trapézového profilu bývá často prohnutá dovnitř nebo ven. Pro vyrovnání a utěsnění těchto nerovností je relativně měkká pryž s uzavřenými buňkami ideální. Nevznikají tak žádné průhyby, kde by mohla proniknout vlhkost k dříku šroubu a tedy do interiéru budovy.

Síla pro stlačení pryže s uzavřenou strukturou, která je potřebná k dlouhodobé těsnosti, je poměrně malá, při montáži tedy nedochází k deformaci tenkostěnného trapézového plechu.

Spolehlivost montáže

EJOT kaloty ORKAN zabezpečují i spolehlivější montáž protože kalota slouží po přiložení montážníkovi jako vrtací šablona. Otvor je vyvrtán ve středu horní vlny. Plocha profilu je chráněná proti nechtěnému poškrábání během šroubování.

Kalota EJOT ORKAN umožní zvýšit přítlak na připojovaný díl, aniž by došlo k jeho trvalé deformaci. Zvýšená zatížení při použití Kalot ORKAN jsou dokumentována v různých stavebně technických zkušebních atestech pro hliníkové trapézové plechy.