Ochrana osobních údajů EJOT
Stav k 15.09.2023

Za prvé, EJOT děkuje za Váš zájem o webové stránky naší společnosti. Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá i při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechny osobní údaje, které jsou vám k dispozici, např. Jméno, adresa, e-mailová adresa. S následujícími informacemi bychom Vás chtěli informovat o povaze, použití, účelu a omezení zpracování dat. EJOT zajišťuje, že naše shromažďování a používání vašich údajů je v souladu s příslušnými předpisy na ochranu údajů.

1.    Odpovědnost a zpřístupnění jiným společnostem EJOT
Zodpovědnou osobu za shromažďování, zpracování a používání vašich dat ve smyslu Článku 4 č. 4 Nr. 7 DS-GVO naleznete v Impressum.

2.    Vymezení oblasti, na kterou se vztahuje ochrana osobních údajů 
Webové stránky EJOT mohou vést k webovým stránkám třetích stran (například k sociálním sítím), na které se tato pravidla ochrany soukromí výslovně nevztahují.

3.    Informace o zpracování údajů mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP)
Všechny servery používané EJOT jsou umístěny v Evropské unii. Výjimky z tohoto mohou nastat při použití nástrojů třetích stran. Vezměte prosím na vědomí další informace v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

4.    Povaha, rozsah a účel shromažďování osobních údajů a jejich používání
Standardně EJOT shromažďuje data, při použití našich webových stránek. V případě pouhého informativního použití webové stránky, což znamená, že nás nezaregistrujete nebo jinak neposkytnete informace, shromažďujeme osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás nezbytné pro zobrazení našich webových stránek a zajištění stability a zabezpečení:
- IP adresa
- datum a čas požadavku
- rozdíl časového pásma od greenwichského času (GMT)
- obsah požadavku (konkrétní stránka)
- stav přístupu / HTTP přístupový kód
- každé přenášené množství dat
- webová stránka, ze které přichází žádost
- prohlížeč
- operační systém a jeho rozhraní
- jazyk a verze softwaru prohlížeče
Z těchto údajů však nelze vyvodit závěry o osobách. Další osobní údaje budou uchovávány pouze v případě, že jste obdrželi váš souhlas nebo pokud jsou tyto informace nezbytné v souvislosti s registrací, tombolou nebo uzavřením smlouvy.

Použití
Veškeré osobní údaje shromážděné na webových stránkách EJOT jsou využívány výhradně pro technickou správu webových stránek, individuální podporu, správu zákazníků a pro marketing a expedici objednaného zboží a informačních bulletinů, a to zejména pouze v nezbytném rozsahu. Vaše údaje nám pomohou neustále zlepšovat naše webové stránky a usnadňovat jejich používání. Se všemi údaji se zachází přísně důvěrně. Vládní nebo správní nařízení mohou mít za následek zpřístupnění osobních údajů veřejným orgánům a vládním orgánům v rozsahu zákonných povinností. Poskytování informací třetím stranám je pouze u partnerských společností a poskytovatelů služeb, pokud je to pro nás smluvně závazné a pak pouze v nezbytném rozsahu. Jedná se například o provozování webové stránky nebo o zpracování objednávek. V případě zveřejnění osobních údajů jsou partnerské společnosti a poskytovatelé služeb pečlivě vybíráni námi a pověřováni, jsou vázáni našimi pokyny, podléhají pravidelným kontrolám a zavazujeme je k zachování důvěrnosti. V nezbytném rozsahu jsou s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování dat v souladu s předpisy o ochraně údajů. Shromážděná data budeme smazat poté, co již nebude potřeba úložiště, nebo omezit zpracování, pokud existují zákonné požadavky na skladování

5.    Použití našeho e-shopu (pokud bude na našich stránkách k dispozici)
Chcete-li si objednat v našem e-shopu, je nutné pro uzavření smlouvy vytvořit zákaznický účet a poskytnout Vaše osobní údaje, které potřebujeme pro zpracování Vaší objednávky. Povinné informace potřebné pro realizaci smlouvy, jako je firma, jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, jsou označeny zvlášť. Další informace jsou dobrovolné. Zpracováváme údaje, které nám poskytnete, ke zpracování vaší objednávky. K tomuto účelu můžeme Vaše platební údaje předat naší domovské bance a doručovací adresu logistické společnosti. Právním základem je čl. 1 písm. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 písm. b GDPR. Vzhledem k obchodním a daňovým předpisům jsme povinni uchovávat vaši adresu, údaje o platbě a objednávce po dobu deseti let.

6.    CAD a více (pokud bude na našich stránkách k dispozici)
EJOT udržuje online servisní oblast "CAD & více" pro zákazníky průmyslové divize EJOT. Abyste ji mohli použít, musíte se nejprve zaregistrovat a my Vám přístup aktivujeme. Vzhledem k tomu, že vám byly sděleny důvěrné informace, musíme nejprve ověřit vaši totožnost. K tomu jsou nutné údaje jako např. oslovení, e-mailová adresa, křestní jméno, příjmení, telefonní číslo a společnost. Během Vašeho přihlášení, nám sdělíte, které soubory si stáhnete a jaké výpočty provedete. Náš obchodní zástupce je tak schopen Vám optimálně pomoci.

7.    Newsletter (pokud bude na našich stránkách k dispozici)
Chcete-li udržet krok s EJOT, můžete se přihlásit k odběru newsletteru zdarma na našich webových stránkách. Pro registraci našeho newsletteru používáme tzv. Double opt-in postup. To znamená, že po registraci Vám zašleme e-mail na e-mailovou adresu, na které vás žádáme, abyste potvrdili, že si přejete dostávat newsletter. Kromě toho ukládáme vaše IP adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci a případně objasnit možné zneužití vašich osobních údajů.

Pokud s dalším používáním nesouhlasíte, budou údaje uvedené v registraci zpravodaje použity pouze pro správu newsletteru. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. DS-GMO. K dispozici je také u newsletteru právo na odvolání souhlasu s použitím dat. Můžete to provést podle svého výběru kliknutím na tlačítko "Odhlásit newsletter" v bulletinu nebo zasláním e-mailu na adresu
datenschutz@ejot.com nebo dataprotection@ejot.com.

Vyhodnocujeme chování uživatelů v rámci zasílaného zpravodaje v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a přijímáme mimo jiné příjem a přečtení potvrzení, jakož i informace o odkazech, na které v našem zpravodaji kliknete jako počet kliknutí, datum a čas.

8.    Kontakt prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře (pokud bude na našich stránkách k dispozici)
Chcete-li kontaktovat EJOT, můžete napsat e-mail nebo nám zaslat své kontaktní údaje v příslušném kontaktním formuláři. Používají se výhradně pro kontaktování a projednání vašich požadavků nebo obav.

Pokud nám zašlete žádost e-mailem, budeme s údaji, které jste obdrželi, považovat za přísně důvěrné a zpracovávat je v nezbytném rozsahu. Pokud se vám práce podaří, budeme i nadále ukládat další požadovaná data, jako je křestní jméno, příjmení a datum narození. Rozhodneme-li se proti vám, budou vaše údaje vymazány po uplynutí přiměřené lhůty v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, pokud nesouhlasíte s tím, že budou zahrnuty do našeho fondu talentů.

9.    Použití Cookies
Když používáte naše webové stránky, cookies jsou uloženy ve vašem počítači. Cookies jsou malé textové soubory, které jste uložili a které nám poskytují určité informace. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do počítače. Slouží k tomu, aby internetová nabídka byla uživatelsky přívětivější a efektivnější.
Tato webová stránka používá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

- Přechodné cookies: Přechodné cookies jsou automaticky vymazány při zavření prohlížeče. Patří mezi ně zejména soubory cookie relace. Ukládají se takzvané ID relace, s nímž lze ke sdílené relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. To vám umožní rozpoznat počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace se při odhlášení nebo zavření prohlížeče vymažou.

- Trvalé cookies: Trvalé cookies jsou automaticky vymazány po určité době, která se může lišit v závislosti na cookie. Soubory cookie můžete kdykoli odstranit v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.

Nastavení prohlížeče můžete konfigurovat podle svých přání a například odmítnout přijmout cookies třetích stran nebo všechny cookies. Mějte prosím na paměti, že již nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů si také přečtěte další informace o cookies.

10. Použití Matomo
a) Rozsah zpracování osobních údajů
K analýze chování našich uživatelů při prohlížení používáme na našich webových stránkách open source softwarový nástroj Matomo (dříve PIWIK). Jedná se o open source nástroj pro analýzu webu. Matomo neshromažďuje data relace bez vašeho souhlasu.

Matomo používá soubory cookie. Tyto textové soubory jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují společnosti EJOT analyzovat používání jejích webových stránek. Za tímto účelem se informace o používání získané prostřednictvím souborů cookie přenášejí na server EJOT a ukládají se, aby bylo možné vyhodnotit chování při používání. Vaše IP adresa je pro nás anonymní identifikátor; Nemáme žádné technické prostředky, jak vás identifikovat jako přihlášeného uživatele. Jako uživatel zůstáváte anonymní.

EJOT považuje tuto analýzu za součást své internetové služby. EJOT by rád web dále vylepšoval a ještě více přizpůsoboval potřebám uživatelů.

Pokud souhlasíte s webovou analýzou pomocí Matomo, když vstoupíte na jednotlivé stránky našeho webu, budou se shromažďovat následující údaje:

(1) 2 bajty IP adresy volajícího systému uživatele
(2) Vyvolaná webová stránka
(3) Webová stránka, ze které uživatel přistupoval na webovou stránku (referrer)
(4) Podstránky, které jsou přístupné z navštívené webové stránky
(5) Čas strávený na webové stránce
(6) Frekvence přístupu na webovou stránku

Software běží výhradně na serverech naší webové stránky. Pouze tam jsou uloženy osobní údaje uživatelů. Údaje nebudou předány třetím stranám.

Zde se můžete rozhodnout, zda může být ve vašem prohlížeči uložen soubor cookie webové analýzy, který společnosti EJOT umožní shromažďovat a analyzovat statistické údaje.

b) Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování osobních údajů uživatelů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

c) Účel zpracování dat
Zpracování osobních údajů uživatelů nám umožňuje analyzovat chování našich uživatelů při prohlížení. Vyhodnocením získaných údajů jsme schopni sestavit informace o používání jednotlivých součástí našeho webu. To nám pomáhá neustále zlepšovat naše webové stránky a jejich uživatelskou přívětivost. Anonymizací IP adresy je dostatečně zohledněn zájem uživatele na ochraně osobních údajů.

d) Doba uložení
Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou vyžadovány pro naše účely záznamu. Vygenerované statistiky a podkladová data se nemažou.

e) Možnost námitky a odstranění
Soubory cookie jsou ukládány v počítači uživatele a uživatelem přenášeny na naše stránky. Jako uživatel tedy máte také plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoliv smazat. To lze také provést automatizovaně. Pokud jsou soubory cookie pro naše webové stránky deaktivovány, může se stát, že již nebude možné plně využívat všechny funkce webových stránek.

Další informace o nastavení soukromí softwaru Matomo naleznete na následujícím odkazu: https://matomo.org/docs/privacy/.

Vezměte prosím na vědomí své právo na opravu, výmaz a námitku v souladu s články 16, 17 a 21 GDPR.

11. Upozornění na přístup na tuto webovou stránku prostřednictvím Akamai Technilogies Inc.
Tato webová stránky používá poskytovací, bezpečnostní a analytické služby Akamei Technologies GmbH, Německo („Akamei“). Tyto služby používají „cookies“, textové soubory, „majáky“, rozhraní prohlížeče, které generují soubory protokolů, které společnosti Akamai (i) umožňují poskytovat webovou stránku rychle, spolehlivě a bezpečně, (ii) provádět analýzy výkonu webové stránky a související uživatelské zkušenosti, (iii) provádět bezpečnostní analýzy a (iv) zabránit neoprávněnému přístupu na webovou stránku, a (v) připravovat zprávy o (i) až (iv) pro své zákazníky. Vygenerované soubory protokolu mohou obsahovat osobní údaje ve formě IP adres. Akamai může tyto údaje předat třetím stranám, pokud je to Akamai povinna učinit z právních důvodů nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje na základě zakázky od Akamai. Akamei může tyto údaje přenášet na své servery a tam ukládat a zpracovávat. Většina backendových serverů Akamai se nachází ve Spojených státech. Akamai zajišťuje, že přenos osobních údajů od občanů EU mimo Evropský hospodářský prostor je v souladu s požadavky příslušných zákonů na ochranu údajů. Akamai za tímto účelem zavedla právně uznávané převodní mechanismy, včetně standardních smluvních doložek EU. Akamai údaje nepoužívá k identifikaci fyzických osob ani k vytváření profilů skutečných osob.
Bližší informace o podmínkách použití pro zpracování osobních údajů společností Akamai a prohlášení o ochraně údajů společnosti Akamai naleznete na https://www.akamai.com/content/dam/site/en/documents/akamai/akamai-privacy-statement.pdf

12.    Použití sledování konverzí Google AdWords
Používáme také sledování konverzí Google AdWords. Pokud jste se dostali na naše webové stránky prostřednictvím reklamy zobrazované společností Google, služba Google AdWords nastaví ve vašem počítači soubor cookie. Tyto cookies ztratí platnost po 30 dnech a nebudou použity pro osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našich webových stránkách a platnost souboru cookie ještě neskončila, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel na reklamu klikl a byl přesměrován na tuto stránku. Informace získané prostřednictvím konverzní cookies se používají pro generování statistik konverzí pro nás. Poznáme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou sledování konverzí. Nepřijímáme však informace, které by osobně identifikovaly uživatele.

Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete odmítnout požadované nastavení souboru cookie - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookies nebo nastaví váš prohlížeč na blokování souborů cookie z domény "googleleadservices.com". Upozorňujeme, že nemůžete smazat soubory cookies pro odhlášení, pokud nechcete zaznamenávat naměřená data. Pokud jste v prohlížeči odstranili všechny soubory cookie, musíte znovu nastavit příslušný soubor cookie pro odhlášení.

13.    Použití Google Maps (pokud bude na našich stránkách k dispozici)
Na těchto stránkách používáme nabídku Map Google. To nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožní vám pohodlně používat funkci mapy. Poskytovatelem je společnost Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Při návštěvě této webové stránky společnost Google obdrží informace, že jste se dostali na odpovídající podstránku našich webových stránek. Kromě toho jsou uvedené údaje podle "4. Povaha, rozsah a účel shromažďování a používání osobních údajů “tohoto prohlášení dale předávány. To se provádí bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo není-li k dispozici žádný uživatelský účet. Když jste přihlášeni do Googlu, budou vaše údaje přiřazeny přímo na váš účet. Pokud si nepřejete být přidruženi k vašemu profilu ve službě Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo designu webových stránek šitých na míru. Toto hodnocení bude provedeno zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), pro poskytování odpovídající reklamy a pro informování ostatních uživatelů sociálních sítí o vaší činnosti na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž se musíte obrátit na Google.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společnosti Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. Další informace o nastaveních práv a soukromí naleznete také zde: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy. 

Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje ve Spojených státech a odeslala je do štítu ochrany osobních údajů EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

14.    Používání reCAPTCHA
Pro ochranu vstupních formulářů na těchto stránkách používáme službu „re-CAPTCHA“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Tato služba umožňuje rozlišení mezi lidským vstupem nebo nesprávným vstupem vytvořeným automatickým mechanickým zpracováním.

Podle našich znalostí jsou do Googlu předávány následující údaje: odkazující adresa URL, adresa IP, akce uživatele, informace o operačním systému, prohlížeč a délka pobytu, soubory cookie, pokyny k zobrazení a skripty, vstupní chování uživatele i pohyby myši v oblasti „re-CAPTCHA“ -checkbox.

Google využívá takto získané informace mimo jiné k digitalizaci knih a jiných tiskových produktů k optimalizaci služeb, jako je Google Street View a Mapy Google (např. rozpoznávání čísel nebo názvů ulic)).

IP adresa poskytovaná vaším prohlížečem v souvislosti s „re-CAPTCHA“ nebude sloučena s jinými údaji Google, než pokud jste přihlášeni na svůj účet Google při používání „re-CAPTCHA“ -Plugin. Abyste zabránili přenosu a uchovávání údajů o svém chování na našich webových stránkách společností Google, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze společnosti Google nebo použít „re-CAPTCHA“ -plugin.
Služba „reCAPTCHA“ se používá v souladu s podmínkami používání služby Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

15.    Použití YouTube
Do naší online nabídky jsme zahrnuli videa YouTube, která jsou uložena na adrese http://www.YouTube.com a jsou přímo přehratelná z našich webových stránek. Všechna jsou zahrnuta v režimu „rozšířené ochrany osobních údajů“, to znamená, že pokud jste videa nepřehráli, nebudou o vás jako uživateli na YouTube přenesena žádná data. Data uvedená v následujícím odstavci jsou přenášena pouze při přehrávání videí. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv. Máme oprávněný zájem na zahrnutí videí YouTube podle článku. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 písm. f GDPR, totiž zájem o atraktivní design našich webových stránek. YouTube je provozována společností YouTube LLC, se sídlem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je zastoupen společností Google Inc., která se nachází na 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Přehráním videí obdrží YouTube informace, ke kterým jste přistupovali na příslušné podstránce našich webových stránek. Kromě toho se předávají údaje uvedené v části „4. Povaha, rozsah a účel shromažďování a používání osobních údajů“. K tomu dochází bez ohledu na to, zda služba YouTube poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo není-li k dispozici žádný uživatelský účet. Po přihlášení do služby YouTube budou vaše údaje přiřazeny přímo na váš účet. Pokud si nepřejete být přidruženi k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše data jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo přizpůsobení svých webových stránek. Toto hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), pro poskytování odpovídající reklamy a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž se musíte obrátit na YouTube.

Jako dceřiná společnost Google je Youtube certifikován na základě dohody o ochraně soukromí, která poskytuje záruku souladu s evropskými právními předpisy o ochraně soukromí (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA. Další informace o zpracování dat a zásadách ochrany osobních údajů ze strany YouTube nebo Google naleznete na adrese www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

16.    Použití Google Tag Manager
Díky Správci značek Google od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, můžeme spravovat značky webových stránek z jednoho rozhraní. Samotný Tag Manager, který používá tagy, pracuje bez cookies a neshromažďuje osobní data. Správce značek spouští pouze další značky, které mohou shromažďovat data. Pro tyto příslušné třetí strany lze v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nalézt vhodná vysvětlení. Správce značek Google tato data nepoužívá. Pokud jste cookies vypnuli, bude zaznamenána pro všechny sledovací značky používané ve Správci značek Google, takže nástroj nebude měnit nastavení souborů cookie.

Společnost Google vás může požádat o povolení sdílet některá data produktu (například informace o účtu) s jinými produkty Google, aby bylo možné určité funkce povolit. Vývojáři společnosti Google navíc pravidelně kontrolují informace o používání produktu, aby produkt dále optimalizovali. Společnost Google však nikdy nebude sdílet data této povahy bez vašeho souhlasu s jinými produkty Google.

Další informace naleznete v podmínkách služby Google a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google pro tento produkt.

17.    Informace o bezpečnostních opatřeních a jejich vysvětlení
EJOT usiluje o ochranu vašich údajů, které jsme shromáždili proti jakémukoli vlivu, jako je náhodná nebo úmyslná manipulace, ztráta, zničení nebo přístup neoprávněných osob. Realizujeme technická a organizační opatření, která přizpůsobujeme stavu techniky. Kromě toho jsou všichni zaměstnanci a další zprostředkovatelé povinni zachovávat mlčenlivost o údajích. Webové stránky EJOT používají šifrování SSL.

18.    Vaše práva
Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:
- právo na přístup (čl. 15 GDPR)
- právo na opravu (článek 16 nařízení o DPH) nebo právo na výmaz (článek 17 nařízení o DPH)
- právo na omezení zpracování (článek 18 nařízení o DPH)
- právo na přenositelnost údajů (článek 20 nařízení o HDP)
- právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)
Na požádání vám EJOT poskytne informace o tom, zda a jaké osobní údaje jsme o vás shromáždili v souladu s platnými zákonnými předpisy. Vždy se snažíme o aktuální a bezchybný sběr dat. Pokud navzdory naší snaze zajistit, aby údaje byly přesné a aktuální, společnost EJOT shromáždila nesprávné informace, na požádání je co nejdříve napravíme. Své přihlášky můžete odeslat na následující e-mailovou adresu:
datenschutz@ejot.com nebo dataprotection@ejot.com
Máte také právo podle Čl. 77 GDPR si stěžovat na naše zpracování vašich osobních údajů orgánu dozoru nad ochranou údajů, zejména v členském státě bydliště, místě výkonu práce nebo místě údajného porušení předpisů.

19.    Změna prohlášení o ochraně osobních údajů
V souvislosti s průběhem zpracování dat a souvisejícími právními změnami jsme povinni toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času upravovat. Všimněte si prosím vždy aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

20.    Dostupnost pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti
V případě jakýchkoliv dotazů, návrhů nebo stížností týkající se ochrany údajů v souvislosti s EJOT a webovými stránkami používanými EJOT, kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:
Koncernový pověřenec pro ochranu osobních údajů

EJOT Gruppe
Im Herrengarten 1
D-57319 Bad Berleburg
datenschutz@ejot.com
dataprotection@ejot.com