Závazek k současnosti a budoucnosti

Změna klimatu – celosvětové téma 

Již nyní žijeme v globální klimatické nouzi způsobené člověkem. Omezení oteplování planety pod 2 stupně, pokud možno 1,5 stupně Celsia do roku 2100, dohodnuté v Pařížské klimatické dohodě v roce 2015, to nemůže spasit. Mezitím klimatičtí experti kontroverzně diskutují o tom, zda lze cíle 1,5 stupně vůbec dosáhnout. Odborníci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu vidí příležitosti, jak tohoto cíle ještě dosáhnout. Ale pouze za předpokladu, že nyní budou všechny státy jednat radikálně. K tomu je třeba do roku 2030 výrazně snížit emise CO2 a od roku 2050 být emise nulové. Vlny veder, sucha, přívalové deště se záplavami nebo tání ledovců tu už dávno máme. Extrémní povětrnostní podmínky vyvádějí z rovnováhy rostlinný a živočišný život. Důsledky vidíme mimo jiné v evropských lesích se smrkovými porosty ničenými kůrovcem. Poselství je velmi naléhavé.

V Německu se plánuje do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů na polovinu s využitím solární energie, postupným vyřazováním uhlí a udržitelným stavebnictvím, dopravou a zemědělstvím. Německo však zatím svých cílů zdaleka nedosahuje: Ani v roce 2021 nebylo dosaženo cíle snížit emise skleníkových plynů o 40 % ve srovnání s rokem 1990, který byl ve skutečnosti stanoven na rok 2020. Průmysl a podniky jsou rovněž vyzývány k rozvoji a provádění opatření na ochranu klimatu. Každý jednotlivec je žádán, aby se byl aktivním a začal okamžitě jednat.

EJOT se stává klimaticky neutrální 

Skupina EJOT chce být do roku 2035 klimaticky neutrální a chce emise CO2 ze současných 188.400 tun snížit na nulu. Ambiciózní cíl, který si rodinná firma v roce 100. výročí vytyčila. Jasným signálem je, že zamezení je upřednostňováno před snižováním nebo kompenzacemi. Potřeba jednat není dána jen rostoucími požadavky zákazníků a zákonodárců, ale zejména odpovědností vůči zaměstnancům a budoucím generacím.
Naše provozovny jsou v pravidelných intervalech kontrolovány podle enviromentální normy ISO 14001 . Kromě neustálého zlepšování systému se zaměřujeme také na zvyšování ekologického povědomí našich zaměstnanců. 

V roce 2013 jsme zavedli energetický management dle ISO 50001.  Díky četným investicím do projektů úspory energií v našich německých a mezinárodních pobočkách jsme byli schopni ušetřit cenné zdroje.
Development-CO2e-emissions-of-the-Group
* Analysis has been updated with direct emission factors
 

EJOT Strategie udržitelnosti 

Skupina EJOT by ráda aktivně čelila výzvám změny klimatu a koordinovala a podporovala vývoj ve skupině se strategickými cíli a hlavními principy.  Aby bylo možné jednat v globálním kontextu udržitelného rozvoje, EJOT vychází z cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) OSN. 
Zastřešující tematické oblasti vytváří pro globálně působící společnost následující cíle:
          


Tyto cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) umožnily skupině vypracování systematických pokynů pro dosažení cílů. S ohledem na tuto skutečnost EJOT navrhl tři kategorie udržitelnosti, podle kterých lze definovat všechny aktivity k dosažení klimatické neutrality v roce 2035: 
  • Myslet udržitelně 
  • Stát se efektivnějšími
  • Zásobování zelenou energií 
Sustainable-Development-Goals
Zdroj: 17 cílů udržitelného rozvoje OSN; Datum ztažení: 12.08.22

EJOT Produkty pomáhají šetřit energii a chránit životní prostředí 

Neustálé zlepšování výrobních procesů je ekonomickým i ekologickým faktorem. Nejen ve vývoji produktů, ale i ve výrobě se snažíme neustále snižovat dopady na životní prostředí a zajistit tak nepřetržitou ochranu životního prostředí. 
Naše produkty nám pomáhají dosáhnout těchto cílů, protože: Šrouby jsou v podstatě demontovatelné výrobky, a proto je lze recyklovat. Použitím inovativních produktů lze snížit tloušťku plechu. To je zvláště důležité v automobilovém průmyslu, protože to nejen šetří suroviny, ale lehká konstrukce je také velmi efektivním způsobem snížení spotřeby paliva. Poprvé v roce 2019 jsme určili celkový dopad na životní prostředí u našich nerozebíratelných spojů.
EJOT je také průkopníkem ve stavebnictví. Na jedné straně se naše výrobky používají k upevnění systémů pro obnovitelné energie jako je fotovoltaika, na druhé straně naše hmoždinky pomáhají s tepelnou izolací budov. Naše Enviromentální prohlášení o výrobku (Environmental Product Declaration, EPD) pro upevňovací systémy na nosné konstrukce a závitotvorné šrouby se neustále vyvíjí a aktualizuje.

Společná cesta začíná! 

 EJOT je na cestě ke klimatické neutralitě. Odpovědný úkol do budoucna, který se nevyřeší sám. Jasně to ukazuje rozdělení všech emisí CO2 u EJOT. S více než 77 % podílu zabírá celosvětově Scope 3 u EJOT největší a zároveň nejobtížnější podíl. Problém spočívá v tom, že jej EJOT nemůže přímo ovlivnit. Zde jsou naši dodavatelé a poskytovatelé služeb žádáni, aby snížili svůj podíl na emisích CO2. Podporujeme používání zelené oceli nebo zeleného granulátu a také logistický řetězec bez emisí CO2. EJOT může dosáhnout klimatické neutrality do roku 2035 pouze za přispění společného úsilí všech, kteří jsou zapojeni do dodavatelského řetězce. 
Neváhejte a přidejte se k nám. Pojďme společně utvářet naši budoucnost! 

Životní prostředí a energie

Share of the scope

Contact Person

Heiko Stötzel

Environmental representative of the EJOT Group