Závazek k současnosti a budoucnosti

Naše strategie udržitelnosti

Jako globální společnost neseme v souladu s naší politikou udržitelnosti a kvality odpovědnost vůči našim zaměstnancům, obchodním partnerům a budoucím generacím. S tímto zřetelem znovu potvrzujeme naše úsilí pokračovat ve snižování emisí skleníkových plynů a v ochraně životního prostředí a udržitelného rozvoje v naší společnosti.
Ochrana životního prostředí a udržitelné využívání zdrojů patří mezi nejdůležitější úkoly EJOT v budoucnosti.

Výrobky EJOT pomáhají při úspoře energií a ochraně životního prostředí
Neustálé zlepšování výrobních procesů je ekonomickým i environmentálním faktorem. Snažíme se nejen při vývoji našich výrobků, ale i ve výrobě neustále snižovat dopady na životní prostředí, a tím trvale zajišťovat ochranu životního prostředí. 
Naše výrobky nám pomáhají realizovat tyto cíle, protože: Šrouby jsou v podstatě roztavitelné výrobky, a proto jsou recyklovatelné. Použitím inovativních výrobků lze snížit tloušťku spojovaných plechů. To je zvláště důležité v automobilovém průmyslu, protože to nejen šetří suroviny, ale lehká konstrukce je i velmi účinným způsobem snižování spotřebu paliva.
EJOT je také průkopníkem ve stavebnictví. Na jedné straně se naše výrobky používají k upevňování zařízení pro obnovitelné zdroje energie, jako je fotovoltaika, na druhé straně naše hmoždinky pomáhají při tepelné izolaci budov. Jako první výrobce jsme získali enviromentální prohlášení o výrobcích (EPD) pro naše hmoždinky a fasádní šrouby a můžeme poskytnout kompletní dokumentaci o udržitelnosti a stanovení dopadů těchto výrobků na životní prostředí.

Životní prostředí a energie

Contact Person

Heiko Stötzel

Environmental representative of the EJOT Group

Our Corporate Carbon Footprint

The CCF Report serves to transparently reflect our economic and ecological performance. 


More information

Customer

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.


More information

Our objectives and projects

Information about our strategic objectives, EJOgreen projects and key figures.


More information

Supplier

Collaborative partnerships with suppliers are essential for EJOT's success.


More information