SHEETtracs®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Konstrukční doporučení
  • Vysoká pevnost šroubového spoje daná vytvořeným průtahem
  • Vysoká odolnost proti vibracím
  • Snadná a bezpečná montáž díky snadnému navedení při nízkém momentu zašroubování
  • Vysoký moment překroucení daný stabilním závitem matice
  • Kruhový průřez závitu umožňuje velké překrytí nosných ploch závitů
  • Kompatibilita s metrickými šrouby

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more