SHEETtracs®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Konstrukční doporučení
  • Vysoká pevnost šroubového spoje daná vytvořeným průtahem
  • Vysoká odolnost proti vibracím
  • Snadná a bezpečná montáž díky snadnému navedení při nízkém momentu zašroubování
  • Vysoký moment překroucení daný stabilním závitem matice
  • Kruhový průřez závitu umožňuje velké překrytí nosných ploch závitů
  • Kompatibilita s metrickými šrouby

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Spolehlivé spoje do tenkých plechů

Spolehlivá montáž předděrovaných, tenkých plechů představovala problém v oblasti rozebíratelných spojů již od nepaměti. Pokud bylo ještě před pár lety u tlouštěk plechů 1 a více mm částečně možné použít běžné šrouby do plechů, není toto dnes při neustále se snižujících tloušťkách plechů (důsledek hledání úspor nákladů) již možné. Pro procesně spolehlivou montáž předděrovaných plechů o tloušťce pod 1,5mm vyvinul EJOT bezpečné a spolehlivé řešení - závitotvorný šroub SHEETtracs ®. Tento spojovací prvek podporuje také realizaci individuálních lehkých konstrukcí. Tak je například možné při použití SHEETtracs® do domácích spotřebičů v oblasti bílé techniky snížit tloušťky plechů stěn - nezanedbatelný faktor pro snížení hmotnosti, ale také optimalizaci nákladů v této produktové kategorii.

Speciální geometrie závitu

Šroub EJOT SHEETtracs ® má asymetrický úhel boku závitu o velikosti 45° (30°/15°), aby mohl - z důvodu malého vytlačování materiálu - vytvořit v plechu stabilní závit. Tím se zvyšuje hodnota momentu překroucení spoje a je umožněna vícenásobná opakovaná montáž. Ve spodní, kuželové části šroubu, je úhel bohu závitu obrácený, čímž se vytvářený prolis formuje převážně ve směru šroubování. Nekruhová tvářecí zóna závitu zajišťuje snadné, vycentrované nasazení šroubu, oblasti závitu s větším průměrem zase bezpečné proniknutí do materiálu plechu. Kruhový průžez v horním, nosném závitu, zaručuje na rozdíl od nekruhových závitových geometrií vyšší překrytí boků závitu v plechu.

SHEETtracs® Application Check

EJOT SHEETtracs® je závitotvorný šroub pro bezpečné spoje do tenkých plechů bez předděrování.
Online nástroj SHEETtracs® Application Check umožňuje uživateli po zadání materiálů a tlouštěk plechů zjistit potřebné údaje pro plánovaný spoj. K těm patří mj. požadovaná přítlačná síla jakož i doporučení utahovacího momentu pro různé povrchové úpravy šroubu.

SJHEETtracs® WN 52 geometrie hlav a drážek

WN5241 čočková hlava s nalisovanou podložkou a křížovou drážkou Z (resp. H)
WN5242 čočková hlava s křížovou drážkou Z (resp. H)
WN5243 zápustná hlava s křížovou drážkou Z (resp. H)
WN5247 šestihranná hlava s nalisovanou podložkou
WN5251 čočková hlava s nalisovanou podložkou a drážkou TORX®
WN5252 čočková hlava s drážkou TORX®
WN5254 zápustná hlava s drážkou TORX®

Pro podrobnější údaje prosím nahlédněte do normy EJOT.
Tu si můžete stáhnout v naší zákaznické zóně "CAD & více".