Spiralform®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Konstrukční doporučení
  • Vhodný pro šroubování dle DIN 7500
  • Nízké tvářecí momenty dané speciální geometrií závitu s tvářecí špičkou
  • Tvářený závit odpovídá metrickému ISO-závitu dle DIN 13
  • Vysoká pevnost a maximální překrytí nosných ploch závitu díky kruhovému průřezu závitu

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Bezpečné spoje v ocelích

Šrouby EJOT Spiralform ® jsou speciální spojovací prvky pro bezpečné a bezproblémové šroubové spojování kovů, především ocelí a nerezových ocelí. U těchto šroubů probíhá tváření závitu a vlastní šroubování v jednom pracovním kroku, při kterém je vždy vyformován přesný závit bez vůle a zároveň s vysokou pevností. Přitom je vždy vyformován přesný závit matice s vysokou pevností a bez jakékoliv vůle. To zaručuje optimální bezpečnost proti samovolnému uvolnění při dynamickém namáhání spoje. To zaručuje optimální bezpečnost proti samovolnému uvolnění při dynamickém namáhání spoje.

Speciální geometrie závitu

Šrouby EJOT Spiralform® mají po obvodu v devadesátistupňových odstupech čtyři tvářecí výčnělky, které spirálovitě probíhají po celé délce závitu. Díky této geometrii jsou mj. splněny požadavky VDE (Svaz elektrotechniky, elektroniky a informační techniky v SRN) pro použití závitotvorných šroubů. Zakončení šroubu Spiralform ® Plus umožňuje realizaci obzvláště nízkých tvářecích momentů. Speciálně vytvarovaný náběh závitu v kombinaci s jeho kruhovým průřezem usnadňuje navedení šroubu do díry. Zmiňovaný kruhový průřez umožňuje plné překrytí závitu šroubu tvářeným materiálem, čímž se dosáhne vyšší pevnosti spoje. Tak lze dosáhnout vysoké procesní bezpečnosti při neměnné kvalitě tvářeného závitu.

Spiralform® je registrovaná obchodní značka firmy Wilhelm Schuhmacher GmbH, Hilchenbach.

Spiralform® WN 13 geometrie hlav a drážek

WN1321 čočková hlava s nalisovanou podložkou a drážkou TORX®
WN1323 zápustná hlava s drážkou TORX®
WN1342 čočková hlava s křížovou drážkou Z (resp. H)
WN1343 zápustná hlava s křížovou drážkou Z (resp. H)
WN1346 šestihranná hlava
WN1347 šestihranná hlava s nalisovanou podložkou
WN1352 čočková hlava s drážkou TORX®
WN1353 zapuštěná čočková hlava s drážkou TORX®

Pro podrobnější údaje prosím nahlédněte do normy EJOT.
Tu si můžete stáhnout v naší zákaznické zóně "CAD & více".