Spiralform®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Konstrukční doporučení
  • Vhodný pro šroubování dle DIN 7500
  • Nízké tvářecí momenty dané speciální geometrií závitu s tvářecí špičkou
  • Tvářený závit odpovídá metrickému ISO-závitu dle DIN 13
  • Vysoká pevnost a maximální překrytí nosných ploch závitu díky kruhovému průřezu závitu

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more