Servis

poradenství a další činnosti

Důkladné plánování jako základ vašeho úspěchu

Než se na staveništi skutečně začne pracovat, je třeba provést rozsáhlé plánování.

Jak přesně musí být plánovaný stavební projekt proveden? Které spojovací prvky jsou vhodné a v jakém počtu? Mám všechna potřebná schválení a zkušební certifikáty pro svou dokumentaci? To vyžaduje čas a zdroje.

Rádi vás podpoříme širokou škálou služeb pro vaše výpočty a dokumentaci.
Přehled naší nabídky služeb pro vás
 
 • Zkoušky vytažení hmoždinek
 • Servis vybavení k pronájmu a pokyny k produktům
 • Přednávrhová služba
 • Tovární certifikáty a certifikáty přejímacích zkoušek
 • Opravna

Na ceny našich služeb se prosím zeptejte svého osobního obchodního kontaktu.

Výtažné zkoušky

​​​​​​​

V případě upevnění do upevňovacích podkladů, které nejsou definovány, nejsou známy nebo nejsou pokryty dokladem o použitelnosti* (např. beton, zdivo, ocel atd.), v závislosti na aplikaci (VHF, ETICS, plochá střecha atd.) Provádějte zkoušky na staveništi v definovaném počtu a na různých místech budovy.

Cílem je stanovit nosnost zvoleného typu spojovacího prvku v závislosti na individuálním způsobu nastavení/montáže na daném upevňovacím podkladu specifickém pro daný projekt – kromě toho lze určit optimální typ upevnění pro váš stavební projekt.

V závislosti na aplikaci na střeše nebo fasádě a zvoleném upevňovacím systému se provádí a vyhodnocuje provedení zkoušek vytahování na staveništi na základě platných předpisů v souladu s EAD, ETAG, TR nebo TS**. Stanovené, zaznamenané únosnosti slouží jako základ pro statický návrh celého systému.
 

* AbZ – Všeobecné technické schválení / AbG – Všeobecné stavební schválení / ETA – Evropské technické posouzení
** Evropský dokument pro posuzování / Směrnice pro evropské technické schválení / Technická zpráva / Technická specifikace

Vaše výhody
 • Poradenství a provádění zkoušek vytahování na staveništi
 • Použití kalibrovaného zkušebního zařízení
 • Stanovení jednotlivých nosností
 • Vyhodnocení výsledků zkoušek
 • Poskytnutí zkušebního protokolu

Služby
Příchod a odjezd, provedení zkoušek a protokolování
Předpoklady
 • Přítomnost provádějící společnosti
 • Dostupnost zabezpečených kontrolních míst v objektu
 • Případné potřebné specifikace odborného projektanta
 • Veškerá nezbytná hydroizolační opatření na ploché střeše budou provedena na místě

Vybavení k pronájmu a zaškolení

​​​​​​​
Ať už se jedná o montážní zařízení nebo spojovací techniku: Náš tým EJOT je vám k dispozici, aby vám poradil. Pro dobu trvání a fázi výstavby vám poskytneme zapůjčené montážní zařízení pro zpracování našich spojovacích prvků.

Vaši montéři od nás na stavbě obdrží rozsáhlé pokyny k vybavení a jednotlivým produktům.
Vaše výhody
 • Optimální využití vlastností zařízení
 • Zlepšení znalostí a dovedností při používání produktů EJOT
 • Prevence poškození zařízení v důsledku nesprávné manipulace
 • Předcházení chybám při montáži

Výkony
 • Doručení
 • Instruktáž
 • Jednorázová výměna opotřebitelných dílů (baterie, matice, bity nebo uhlíky)
Předpoklady
 • Půjčovna zařízení je poskytována výhradně pro zpracování spojovacích prvků EJOT
 • Minimální odběrové množství spojovacího materiálu: 2 000 kusů (vhodné pro pronajaté zařízení)
 • Kontaktujte nás prosím včas, abychom pro vás mohli rezervovat požadovaný montážní nástroj
 • Pronájem bez náležité instruktáže, pouze montérům, kteří jsou vyškoleni v používání našich nastavovacích nástrojů
 • Nezbytné opravy po vrácení zařízení z důvodu nesprávného nebo nesprávného použití budou fakturovány

Předběžné návrhy rozmístění kotev

​​​​​​​
Na základě Vámi poskytnuté plánovací dokumentace určíme optimální spojovací materiál pro váš stavební projekt a také požadované množství. Kontaktujte nás:


Kontakty

Služby
Předběžný návrh rozmístění kotev v podkladovém materiálu 

Předpoklady
 • Dodání podkladů pro výpočet
Poznámka
Předběžný návrh nenahrazuje statické ověření a provádí se výhradně na základě údajů poskytnutých zákazníkem, jejichž úplnost ani správnost nemůže EJOT zkontrolovat.

Další služby

Teaser_Service-EngineeringService_Werkszeugnis.jpg

Tovární certifikáty a certifikáty přejímacích zkoušek

Na požádání vytvoříme tovární certifikáty a certifikáty přejímacích zkoušek, které odrážejí výsledky našich testů souvisejících s šaržemi během výroby.

To vyžaduje údaje související s objednávkou, takže k výdeji může dojít až po dodání zboží.

Pro vytvoření takovýchto dokumentů prosím kontaktujte svého obchodního zástupce nebo naše prodejní oddělení.


teaser-software-1700x888.jpg

Software

Nabízíme vám různá softwarová řešení, která vám usnadní každodenní práci.

Prozkoumejte naše software ke stažení nebo si vyzkoušejte simulaci montáže čepových kotev.


Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Máte zájem o individuální konzultaci? 


Kontaktujte naše techniky stavebního upevňování.

Vyberte si kontakt ve vašem regionu nebo nás kontaktujte
e-mailem na infoCZ@ejot.com