CELL PT®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Standardní délky: od ca. 3,5 krát jmenovitý průměr
  • Standardní průměry: od 3,5 do 6,5 mm (další na poptávku)
  • Pro buněčně pěněné plasty
  • Vysoká mez únavy při kmitavém napětí
  • Bezpečnost zajištěná vysokou pevností v tahu, krutu a odolností proti vibracím
  • K dostání i z plastu

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more