EVO PT®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • vylepšená naváděcí špice
  • moment zašroubování nezávislý na hloubce zašroubování
  • podpora konstrukce pomocí CAE
  • vynikající procesní bezpečnost
  • možnost sjednocení různých délek

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Vývoj tváření závitu v plastech

EVO PT® je evoluční vývoj závitotvorných šroubů do termoplastů. Toto inovativní šroubovací řešení zcela poprvé integruje do vývojového procesu výrobní a aplikační znalosti s novými metodami založenými na fyzikálních počítačových simulacích. Výsledkem tohoto mezioborového přístupu je šroub s vynikajícími spojovacími vlastnostmi.

Inovativní tvářecí závit

Inovativní závitová šroubovice vytváří během zašroubování kroutící moment, který je takřka nezávislý na hloubce zašroubování. To umožňuje použití jednotného kroutícího momentu ve výrobě i při různých délkách šroubů. Speciální geometrie náběhu vede k rovnoměrnému zatížení boků závitu v zašroubovaném stavu, neboť se šroub při procesu zašroubování v díře sám vystředí. Kromě toho umožňuje tento inovativní náběh snadné navedení šroubu do díry.

EJOT EVO CALC®

S digitální výpočetní podporou EJOT EVO CALC® je možný předběžný výpočet kroutících momentů a sil předpětí s ohledem na požadavky na jednotlivé komponenty. Mimo to je uživateli k dispozici ve spojení s EVO PT® šroubem individuální FEM podporovaná optimalizace dílů. Již v konstrukční fázi je takto možné dosáhnout úspor času a nákladů.

CAE services - component optimisation and individual design engineering assistance

We also support you during the development phase with our CAE services. With the help of innovative calculation and simulation tools we estimate the behaviour and the effect of our fastening elements on your component under various loads and then give you the respective recommendation. It is possible to calculate the clamp load relaxation of individual screw joints and also to analyse the behaviour of the complete assembly. More...