EVO PT®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Optimised locating point
  • Depth independent installation torque
  • Support with complete CAE based designing
  • Excellent process safety
  • Standardisation potential

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Vývoj tváření závitu v plastech

EVO PT® je evoluční vývoj závitotvorných šroubů do termoplastů. Toto inovativní šroubovací řešení zcela poprvé integruje do vývojového procesu výrobní a aplikační znalosti s novými metodami založenými na fyzikálních počítačových simulacích. Výsledkem tohoto mezioborového přístupu je šroub s vynikajícími spojovacími vlastnostmi.

Inovativní tvářecí závit

Inovativní závitová šroubovice vytváří během zašroubování kroutící moment, který je takřka nezávislý na hloubce zašroubování. To umožňuje použití jednotného kroutícího momentu ve výrobě i při různých délkách šroubů. Speciální geometrie náběhu vede k rovnoměrnému zatížení boků závitu v zašroubovaném stavu, neboť se šroub při procesu zašroubování v díře sám vystředí. Kromě toho umožňuje tento inovativní náběh snadné navedení šroubu do díry.

EJOT EVO CALC®

S digitální výpočetní podporou EJOT EVO CALC® je možný předběžný výpočet kroutících momentů a sil předpětí s ohledem na požadavky na jednotlivé komponenty. Mimo to je uživateli k dispozici ve spojení s EVO PT® šroubem individuální FEM podporovaná optimalizace dílů. Již v konstrukční fázi je takto možné dosáhnout úspor času a nákladů.