EJOCLEAN®

Podrobnosti k výrobku

  • Přehled

    • Stupeň 1 - největší přípustná částice* = 800μm (doporučený údaj na výkrese: X= 800 μm dle VDA 19 / ISO 16232)
    • Stupeň 2 - největší přípustná částice* = 400μm (doporučený údaj na výkrese: X= 400 μm dle VDA 19 / ISO 16232) 

Vladimír Žid

Product Manager

Hotline

Applications Engineer

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Zvýšené zákaznické požadavky

Požadavky na čistotu komponent významně narůstají, neboť již nejmenší nečistoty na povrchu dílu mohou mít v mnoha odvětvích dalekosáhlé následky. Spektrum možných vlivů na funkci či bezpečnost sahá od optických vad, např.
v oblasti displejů a světlometů, až po dopady na bezpečnost, jako například
nežádoucí propojení elektronických obvodů.

Pomocí programu EJOCLEAN® nabízí EJOT svým zákazníkům individuální řešení, používat při montáži "čisté" spojovací elementy pro dosažení nejlepší možné čistoty na povrchu konstrukčních dílů. Pro dosažení a kontrolu cílů čistoty používá EJOT ta nejmodernější zařízení a technické analýzy-

Pomocí EJOCLEAN® ke spolehlivosti procesů

Vedle dalších opatření je u technické bezpečnosti zajištěna procesní bezpečnost moderními metodickými a statistickými postupy.

EJOT Vám rád poradí!