PT®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Standardní délky: ca. 2 až 10 krát jmenovitý průměr (další na poptávku)
  • Standardní průměry: od 1 do 10 mm (další na poptávku)
  • Přímé šroubování šetří čas a pracnost
  • Malé radiální napětí umožňuje tenkostěnnou konstrukci
  • Vysoká zatížitelnost z důvodu velké nosné délky závitu
  • Velká samosvornost závitu

Vladimír Žid

Product Manager

Hotline

Applications Engineer

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Závitotvorné šroubování do termoplastů

EJOT PT šroub ® je prvním šroubem vyvinutým speciálně pro závitotvorné šroubování do termoplastů. Již po desetiletí je považován za měřítko pro spolehlivé přímé šroubování do termoplastů. Možné oblasti použití tohoto speciálního spojovacího prvku zahrnují veškeré průmyslové obory a jejich aplikace. Protože požadavky na technické spoje v průmyslu neustále rostou, byl při dalším vývoji již tak velmi dobrých vlastností tohoto spojovacího prvku cílem PT ® šroub optimalizovaný do posledního detailu. Výsledkem tohoto optimalizačního procesu je šroub DELTA PT®°. Ten splňuje ty nejvyšší technické požadavky na přesnost a bezpečnost spoje, zároveň ale nabízí při svém použití další významné výhody. Jednou z nich je podpora konstrukce pomocí výpočtového programu EJOT® DELTACALC.

PT® WN 14 geometrie hlav a drážek

WN1411 čočková hlava s nalisovanou podložkou a křížovou drážkou Z (resp. H)
WN1412 čočková hlava s křížovou drážkou Z (resp. H)
WN1423 zápustná hlava s drážkou TORX®
WN1447 šestihranná hlava s nalisovanou podložkou
WN1451 čočková hlava s drážkou TORX® a nalisovanou podložkou
WN1452 čočková hlava s drážkou TORX®
WN1453 zapuštěná čočková hlava s drážkou TORX®

Pro podrobnější údaje prosím nahlédněte do normy EJOT.
Tu si můžete stáhnout v naší zákaznické zóně "CAD & více".