DELTA PT®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Standardní délky: ca. 2 až 10 krát jmenovitý průměr (další na poptávku)
  • Standardní průměry: od 1 do 10 mm (další na poptávku)
  • Přímá montáž do termoplastů pro vysoká zatížení
  • Snadná konstruování s výpočtovým programem EJOT® DELTACALC
  • Vysoká mez únavy při kmitavém napětí
  • Bezpečnost zajištěná vysokou pevností v tahu, krutu a odolností proti vibracím
  • Možnost velkého rozsahu momentů a otáček
  • Prospekty a CAD data najdete v zabezpečené zóně "CAD & více"
  • Lehká konstrukce: možné použití kratších šroubů a / nebo menších průměrů za určitých podmínek

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

"Univerzál" do plastů

EJOT DELTA PT® šroub je speciální spojovací prvek pro bezpečné a bezproblémové přímé šroubování do termoplastů. Představuje výsledek neustálé optimalizace PT ® šroubu a dlouholetého vývoje a zkušeností s přímým šroubováním také do vysoce namáhaných termoplastických materiálů. Jeho použití je možné ve veškerých průmyslových aplikacích. Především pak v automobilovém průmyslu, kde musí používané díly odolávat zvláště vysokým zatížením, se DELTA PT® šroub prosadil jako spolehlivý a obzvláště dlouhodobý spojovací prvek.

Individuální podpora konstrukce

EJOT® DELTACALC, který vychází z mechanických parametrů mnoha tisíc šroubovacích pokusů - jak testovacích, tak prováděných přímo na konkrétních aplikacích - , je cennou podporou pro (před)dimenzování přímých spojů do termoplastů V tomto výpočtovém programu jsou uloženy šroubovací parametry DELTA PT ® šroubu v závislosti na materiálu a geometrii díry. Díky tomu je možné při konstrukci nového výrobku ušetřit cenný čas již ve vývojové fázi.

Vylepšená geometrie závitu

Jedinečná geometrie závitu EJOT DELTA PT® je výsledkem důsledné analýzy tváření materiálu při tvorbě závitu. Úhel profilu závitu tohoto šroubu umožňuje snížení radiálního napětí oproti běžným typům závitů s úhlem profilu 60º. Profil s úhlem 20º resp. 30º vytváří jen malé radiální pnutí, čímž umožňuje realizaci tenkostěnné konstrukce. Zároveň také umožňuje optimální "odtok" tvářeného plastu i u plněných materiálů. Ideální stoupání DELTA PT® šroubu bylo vypočítáno pomocí vyváženého poměru co možná nejvyšší síly předpětí při co nejnižším měrném tlaku. Tímto stoupáním lze dosáhnout velmi vysokého překrytí plastu závitem i při malých hloubkách zašroubování.

DELTA PT® WN 54 geometrie hlav a drážek

WN5411 čočková hlava s nalisovanou podložkou a křížovou drážkou Z (resp. H)
WN5411 čočková hlava s křížovou drážkou Z (resp. H)
WN5447 šestihranná hlava s nalisovanou podložkou
WN5451 čočková hlava s nalisovanou podložkou a drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT
WN5452 čočková hlava s drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT
WN5453 zapuštěná čočková hlava s drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT
WN5454 zapuštěná hlava s drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT

 

Pro podrobnější údaje prosím nahlédněte do normy EJOT.
Tu si můžete stáhnout v naší zákaznické zóně "CAD & více".