top

Zápustná montáž nebo "zafrézování" hmoždinek?

Stavební upevňování  Zateplovací systémy (ETICS)

Zápustná montáž nebo "zafrézování" hmoždinek?

Srovnání systémové zápustné montáže hmoždinek STR U 2G a zapouštění zatloukacích hmoždinek

Stále častější výskyt nerovnoměrné vlhkosti na zateplených fasádách a z toho plynoucích trvalých změn barevného odstínu, způsobované převážně hmoždinkami a (nebo) jejich montáží vedou ke snahám tyto problémy řešit zapouštěním hmoždinek do tepelné izolace.

Pomineme-li tzv. lepící kotvy, které nefungují jako klasické hmoždinky, ale slouží pouze pro vytvoření přídavných bodů pro lepení, jedná se o hmoždinky, které mají talířek, nebo podobnou aktivní plochu umístěnu v určité hloubce pod povrchem tepelné izolace.

Nejběžnějším způsobem zapuštění je umístění talířku hmoždinky o definovanou hloubku do tepelné izolace a následné zakrytí zátkou ze stejného materiálu, jako izolant.

Naše společnost má ve svém výrobním programu už řadu let systémovou zápustnou montáž šroubovací hmoždinky STR U (2G) pomocí montážního nástroje STR tool (2G).

Některé realizační firmy nabízejí investorům jako rovnocennou a levnější náhradu použití klasických zatloukacích hmoždinek, montovaných do zahloubení průměru 70 mm, vytvořeného kovovou nebo plastovou frézou a následné zakrytí talířku hmoždinky zátkou z polystyrenu případně minerální vaty.

JEDNÁ SE SKUTEČNĚ O ROVNOCENOU VARIANTU ZAPOUŠTĚNÍ?

Jako u řady jiných věcí, i zde platí okřídlené rčení: Když dva dělají totéž, není to totéž.

Podívejme se na základní charakteristiky obou řešení:
"zafrézování"

 

 1. žádný výrobce zatloukacích hmoždinek nemá takovou montáž schválenu. Riziko použití je na realizační firmě.
 2. odfrézovaný materiál znečišťuje staveniště a okolí.
 3. vodící kužel frézy je veden otvorem v měkkém izolantu a nezajistí tak geometrickou přesnost otvoru pro zátku.
 4. kontrola pozice zatloukací hmoždinky v otvoru je problematická a talíř hmoždinky je obvykle hlouběji v izolantu, než je výška zátky.
 5. při zatloukání je povrch izolantu velmi často poškozen
 6. důsledky v 3., 4. a 5.: nerovnoměrná tloušťka základní vrstvy vede ke zvýšenému riziku vykreslení
 7. teplený most zapuštěné hmoždinky odpovídá deklarovanému a nedojde k jeho zlepšení
 8. velmi špatná kontrola správně aktivované hmoždinky
 9. nízká produktivita montáže
 10.  

Příklady:

Zafrez 1 Zafrez 2 Zafrez 3Zafrez 4 Zafrez 5

STR-Princip
 1. jedná se o systémové řešení, schválené v rámci ETA pro hmoždinku, montážní přípravek i zátky z různých izolačních materiálů.
 2. zapouštění je prováděno přímo v procesu montáže naříznutím a komprimací izolantu, bez frézování - výsledkem je čisté staveniště a přesný geometrický otvor v izolantu.
 3. zátka lícuje v otvoru a zcela nahrazuje původní izolant. V místě hmoždinky nedochází ke zvýšení tloušťky základní vrstvy jako jedné z příčin možného vykreslování.
 4. systém montáže zajišťuje její 100% kontrolu a snižuje vliv lidského faktoru na kvalitu provedení.
 5. bodový teplený most hmoždinky STR U 2G je při zápustné montáži χ = 0,001 W/K
 6. vysoká produktivita montáže

STR 1 STR 2

Je v zájmu realizační firmy, aby co nejvíce snížila pozdější riziko reklamací. Právě vykreslení na fasádách bývá v poslední době jejich častou příčinou. Jedině systémové řešení zápusné montáže s čistým a přesným zakrytím zátkou ve spojení s nízkým bodovým tepeným mostem dává dostatečnou míru jistoty.

   zpět

Více o hmoždinkách pro ETICS