EJOT H3

Podrobnosti k výrobku

 • Oblast použití

  Talířová EJOT H3 hmoždinka s flexibilním talířem a plastovým trnem

 • Vlastnosti

  • Posouzení pro beton, plné a děrované zdící materiály
  • Přesná montáž s definovaným zapuštěním posuvného talíře
  • Flexibilní talíř zaručuje optimální umístění v izolaci i při mírně šikmých otvorech
  • Plastový rozpěrný prvek pro redukci tepelného mostu
  • Nejkratší délka kotevní části, minimální hloubka vrtaného otvoru
  • Plast trnu, vyztužený skelným vláknem snižuje riziko praskání trnu
  • Předmontovaný trn pro rychlou montáž
 • Technické údaje

  Jmenovité hodnoty

  • Průměr hmoždinky 8 mm
  • Průměr talíře 60 mm
  • Hloubka otvoru h1 ≥ 35 mm
  • Kotevní hloubka hef ≥ 25 mm
  • Součinitel bodového prostupu tepla 0,000 W/K
  • Kategorie tříd stavebních materiálů A, B, C
  • Evropské technické posouzení ETA-14/0130

   

   

  Charakteristická zatížení

   

  Třída stavebních materiálů A:

  • beton C 20/25 podle EN 206-1 0,6 kN
  • beton C 50/60 podle EN 206-1 0,6 kN

  Třída stavebních materiálů B:

   

  • plné cihly podle EN 771-1 0,6 kN
  • vápenopískové tvárnice podle EN 771-2 0,6 kN

  Třída stavebních materiálů C:

   

  • děrované cihly podle EN 771-1, hustota ≥1,2 kg/dm³ 0,6 kN
  • děrované cihly podle EN 771-1, hustota ≥0,8 kg/dm³ 0,5 kN
  • děrované vápenopískové tvárnice podle EN 771-2 0,5 kN