Závazek k současnosti a budoucnosti

Změna klimatu – celosvětové téma 

Již nyní žijeme v globální klimatické nouzi způsobené člověkem. Omezení oteplování planety pod 2 stupně, pokud možno 1,5 stupně Celsia do roku 2100, dohodnuté v Pařížské klimatické dohodě v roce 2015, to nemůže spasit. Mezitím klimatičtí experti kontroverzně diskutují o tom, zda lze cíle 1,5 stupně vůbec dosáhnout. Odborníci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu vidí příležitosti, jak tohoto cíle ještě dosáhnout. Ale pouze za předpokladu, že nyní budou všechny státy jednat radikálně. K tomu je třeba do roku 2030 výrazně snížit emise CO2 a od roku 2050 být emise nulové. Vlny veder, sucha, přívalové deště se záplavami nebo tání ledovců tu už dávno máme. Extrémní povětrnostní podmínky vyvádějí z rovnováhy rostlinný a živočišný život. Důsledky vidíme mimo jiné v evropských lesích se smrkovými porosty ničenými kůrovcem. Poselství je velmi naléhavé.

V Německu se plánuje do roku 2030 snížení emisí skleníkových plynů na polovinu s využitím solární energie, postupným vyřazováním uhlí a udržitelným stavebnictvím, dopravou a zemědělstvím. Německo však zatím svých cílů zdaleka nedosahuje: Ani v roce 2021 nebylo dosaženo cíle snížit emise skleníkových plynů o 40 % ve srovnání s rokem 1990, který byl ve skutečnosti stanoven na rok 2020. Průmysl a podniky jsou rovněž vyzývány k rozvoji a provádění opatření na ochranu klimatu. Každý jednotlivec je žádán, aby se byl aktivním a začal okamžitě jednat.

EJOT se stává klimaticky neutrální 

Skupina EJOT chce být do roku 2035 klimaticky neutrální a chce emise CO2 ze současných 188.400 tun snížit na nulu. Ambiciózní cíl, který si rodinná firma v roce 100. výročí vytyčila. Jasným signálem je, že zamezení je upřednostňováno před snižováním nebo kompenzacemi. Potřeba jednat není dána jen rostoucími požadavky zákazníků a zákonodárců, ale zejména odpovědností vůči zaměstnancům a budoucím generacím.
Naše provozovny jsou v pravidelných intervalech kontrolovány podle enviromentální normy ISO 14001 . Kromě neustálého zlepšování systému se zaměřujeme také na zvyšování ekologického povědomí našich zaměstnanců. 

V roce 2013 jsme zavedli energetický management dle ISO 50001.  Díky četným investicím do projektů úspory energií v našich německých a mezinárodních pobočkách jsme byli schopni ušetřit cenné zdroje.
Development-CO2e-emissions-of-the-Group
* Analysis has been updated with direct emission factors
 

EJOT Strategie udržitelnosti 

Skupina EJOT by ráda aktivně čelila výzvám změny klimatu a koordinovala a podporovala vývoj ve skupině se strategickými cíli a hlavními principy.  Aby bylo možné jednat v globálním kontextu udržitelného rozvoje, EJOT vychází z cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) OSN. 
Zastřešující tematické oblasti vytváří pro globálně působící společnost následující cíle:
          


Tyto cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals) umožnily skupině vypracování systematických pokynů pro dosažení cílů. S ohledem na tuto skutečnost EJOT navrhl tři kategorie udržitelnosti, podle kterých lze definovat všechny aktivity k dosažení klimatické neutrality v roce 2035: 
  • Myslet udržitelně 
  • Stát se efektivnějšími
  • Zásobování zelenou energií 
Sustainable-Development-Goals
Zdroj: 17 cílů udržitelného rozvoje OSN; Datum ztažení: 12.08.22

EJOT Produkty pomáhají šetřit energii a chránit životní prostředí 

Neustálé zlepšování výrobních procesů je ekonomickým i ekologickým faktorem. Nejen ve vývoji produktů, ale i ve výrobě se snažíme neustále snižovat dopady na životní prostředí a zajistit tak nepřetržitou ochranu životního prostředí. 
Naše produkty nám pomáhají dosáhnout těchto cílů, protože: Šrouby jsou v podstatě demontovatelné výrobky, a proto je lze recyklovat. Použitím inovativních produktů lze snížit tloušťku plechu. To je zvláště důležité v automobilovém průmyslu, protože to nejen šetří suroviny, ale lehká konstrukce je také velmi efektivním způsobem snížení spotřeby paliva. Poprvé v roce 2019 jsme určili celkový dopad na životní prostředí u našich nerozebíratelných spojů.
EJOT je také průkopníkem ve stavebnictví. Na jedné straně se naše výrobky používají k upevnění systémů pro obnovitelné energie jako je fotovoltaika, na druhé straně naše hmoždinky pomáhají s tepelnou izolací budov. Naše Enviromentální prohlášení o výrobku (Environmental Product Declaration, EPD) pro upevňovací systémy na nosné konstrukce a závitotvorné šrouby se neustále vyvíjí a aktualizuje.

Společná cesta začíná! 

 EJOT je na cestě ke klimatické neutralitě. Odpovědný úkol do budoucna, který se nevyřeší sám. Jasně to ukazuje rozdělení všech emisí CO2 u EJOT. S více než 77 % podílu zabírá celosvětově Scope 3 u EJOT největší a zároveň nejobtížnější podíl. Problém spočívá v tom, že jej EJOT nemůže přímo ovlivnit. Zde jsou naši dodavatelé a poskytovatelé služeb žádáni, aby snížili svůj podíl na emisích CO2. Podporujeme používání zelené oceli nebo zeleného granulátu a také logistický řetězec bez emisí CO2. EJOT může dosáhnout klimatické neutrality do roku 2035 pouze za přispění společného úsilí všech, kteří jsou zapojeni do dodavatelského řetězce. 
Neváhejte a přidejte se k nám. Pojďme společně utvářet naši budoucnost! 

Životní prostředí a energie

Share of the scope

Contact Person

Heiko Stötzel

Environmental representative of the EJOT Group

Our Corporate Carbon Footprint

The CCF Report serves to transparently reflect our economic and ecological performance. 


More information

Customer

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.


More information

Our objectives and projects

Information about our strategic objectives, EJOgreen projects and key figures.


More information

Supplier

Collaborative partnerships with suppliers are essential for EJOT's success.


More information