MAXXtip®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  Procesně spolehlivé přímé šroubování do:
  - extrémně pevných ocelí
  - litiny

  Zcela odolné proti vodíkové křehkosti - dokonce i s galvanickým povrchem
  Rozebiratelný spoj

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Závitotvorné řešení pro spoje do materiálů s nejvyšší pevností

EJOT MAXXtip® kombinuje bainitickou strukturu dříku (podobnou pevnostní třídě 10.9) s ultra tvrdou špičkou šroubu. Tato jedinečná kombinace umožňuje zcela nové použití přímého šroubování do (ultra) vysoce pevných materiálů.

Šrouby MAXXtip® jsou díky bainitické mikrostruktuře (pevnost podobná 10.9) v nosné části odolné proti vodíkové křehkosti. Proto lze u galvanických povlaků upustit od následného temperování a tím docílit tvrdosti boku závitu tvářecí špičky minimálně 750 HV*.

*U povrchů ze zinkových vloček vede vypalování ke snížení tvrdosti boku závitu v oblasti tváření na minimálně 600 HV.

Hlavní oblasti použití EJOT MAXXtip®

Ocelové plechy s nejvyšší pevností (pevnost v tahu alespoň 1200MPa) se závitu
- SHEETtracs® pro tloušťky plechů do 2 mm 
- Spiralform® analogicky k DIN 7500 
Litina (GJS a GJL) závit Spiralform®