DELTA PT® P

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Konstrukční doporučení
  • Dostupné délky šroubů na poptávku
  • Nejmenší průměr šroubu v současné době 3 mm
  • Bezpečná a spolehlivá přímá montáž do měkkých termoplastů
  • Vhodný pro lehké konstrukce: značné úspory hmotnosti oproti ocelovým šroubům
  • Spolehlivé udržení síly předpětí při teplotních vlivech
  • Žádná koroze
  • Nemagnetický
  • Recyklovatelný
  • Koeficient roztažnosti přizpůsobený plastům

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more