DELTA PT® P

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Konstrukční doporučení
  • Dostupné délky šroubů na poptávku
  • Nejmenší průměr šroubu v současné době 3 mm
  • Bezpečná a spolehlivá přímá montáž do měkkých termoplastů
  • Vhodný pro lehké konstrukce: značné úspory hmotnosti oproti ocelovým šroubům
  • Spolehlivé udržení síly předpětí při teplotních vlivech
  • Žádná koroze
  • Nemagnetický
  • Recyklovatelný
  • Koeficient roztažnosti přizpůsobený plastům

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Inovativní materiál šroubu

Novodobým tématem "lehké konstrukce" se zabývají výzkumná a vývojová centra řady firem bez ohledu na oborovou příslušnost, především ale v automobilovém průmyslu. Proto je při použití přímého šroubování do termoplastů v budoucích aplikacích rozhodující význam přikládán nízké hmotnosti použitých spojovacích prvků. Z tohoto důvodu vyvinula firma EJOT šroub DELTA PT® z plastu, který tyto vysoké požadavky splňuje. Tento nový spojovací prvek, který je vyroben z materiálu PPA GF50 s padesátiprocentním obsahem skelných vláken, nabízí v porovnání se šrouby vyrobenými z kovových materiálů stejnou kvalitu spoje s daleko vyšším potenciálem úspory hmotnosti. Rozměry srovnatelný šroub DELTA PT P je až o 85% lehčí než její protějšek z oceli.  

Optimální konstrukce dílu

U přímého šroubování je při konstruování výrobku z termoplastu s ocelovými šrouby u neplněných materiálů jako PA6, PP nebo ABS pevnost prošroubovávaného materiálu často výrazně nižší než pevnost materiálu šroubu. V zájmu dorovnání materiálových pevností by měl být materiál šroubu přizpůsoben materiálu prošroubovávaného dílu. V první řadě je tedy pro materiál šroubu předurčen plast - a tedy DELTA PT® P.

DELTA PT® P geometrie hlav a drážek

WN5451 čočková hlava s nalisovanou podložkou a drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT
WN5454 zapuštěná hlava s drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT

ostatní tvary hlav lze poptat