EJOMAT®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  Podle stupně čistoty lze kontrolovat následující parametry:

  • průměr hlavy
  • výška hlavy
  • délka závitu
  • přítomnost závitu ano/ne
  • vnitřní a vnější průměry závitu
  • stoupání závitu
  • délka částečného závitu
  • přítomnost drážky ano/ne
  • šířka klíče u šestihranu
  • vzdálenost rohů u šestihranné hlavy
  • trhliny v hlavě
  • jiné tříditelné parametry

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

EJOMAT® - Jistota pro automatizovanou montáž

Při montáži hraje šroubový spoj mimořádnou roli.
Aby spojovací prvky pro naše zákazníky dostály na 100% jejich požadavkům,
usiluje EJOT jako systémový partner všemi způsoby o podporu jednotlivých
uživatelů na cestě k nulové chybovosti technickým
know-how a kvalitní spojovací technikou.

Kvalita hned od počátku

Naše EJOMAT® kvalita začíná časnou spoluprací
s konstruktéry a specialisty na montáž našich zákazníků.
Na začátku konstrukční fáze jsou za pomoci určitých
geometrických vlastností spojovacích prvků položeny základy
pro minimalizaci prostojů výrobních zařízení.

Jasně definovaný cíl

EJOMAT® umožňuje vysokou čistotu, montážní procesy bez prostojů
jakož i lepší výsledky při automatizované montáži
pro dosažení maximální hospodárnosti.