EJOMAT®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  Podle stupně čistoty lze kontrolovat následující parametry:

  • průměr hlavy
  • výška hlavy
  • délka závitu
  • přítomnost závitu ano/ne
  • vnitřní a vnější průměry závitu
  • stoupání závitu
  • délka částečného závitu
  • přítomnost drážky ano/ne
  • šířka klíče u šestihranu
  • vzdálenost rohů u šestihranné hlavy
  • trhliny v hlavě
  • jiné tříditelné parametry

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more