DELTA PT® DS

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Konstrukční doporučení
  • Standardní délky: ca. 2 až 10 krát jmenovitý průměr (další na poptávku)
  • Bezpečná a spolehlivá přímá montáž do termosetů
  • Standardizací k úsporám: jeden typ šroubu pro termoplasty a termosety
  • Snadná montáž umožněná bezproblémovým navedením šroubu
  • Realizace kratších hloubek děr než u šroubů s vyfrézovanou drážkou
  • Vyšší překrytí závitů při stejné hloubce zašroubování ve srovnání se šrouby s vyfrézovanou drážkou

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more