Mikrošrouby

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Zavitotvorné přímé šroubování nejmenších dílů - průměr od 1 mm (menší na poptávku)
  • Metrické šrouby dle DIN/ISO a zákaznicky specifické požadavky od 1 mm (další na poptávku)
  • Bezzávitové díly dle zákaznických požadavků od 0,6 mm
  • Využívá všech výhod větších rozměrů
  • Rozebiratelný spoj tzn. možnost recyklace
  • Možnost realizace různých geometrií závitů tzn. do značné míry nezávislost na prošroubovávném materiálu
  • Rovnoměrné rozdělení napětí
  • Úspora dodatečných inserteů či zakládaných dílů
  • Možnost použití při automatizované montáži
  • Zkrácení cyklů, možná úspora celých pracovních kroků

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Toleranční svoboda

Obzvláštní význam má pro uživatele trvalá mechanická pevnost spoje. I v mikrosféře je pomocí závitotvorných šroubů od EJOTu dosahováno velmi vysoké pevnosti, ke které rozhodujícím způsobem přispívá především závit vytvořený bez jakýchkoliv tolerancí. Oproti tomu u klasických metrických šroubových spojů závit vždy vykazuje určitou toleranci. Výhoda této toleranční volnosti u přímého šroubování je poměrově tím větší, čím menší je šroubový spoj. Tak lze za použití EJOT® mikrošroubů, i při obtížných konstrukčních podmínkách, dosáhnout trvale spolehlivého spoje.
Kromě toho při ekonomickém pohledu na věc umožňuje závitotvorný způsob aplikace EJOT® mikrošroubů využití širšího potenciálu úspor, neboť dodatečné pracovní kroky, jako například předchozí řezání závitu, které je speciálně u malých šroubů složitější, zcela odpadají. Vysoké opotřebení nástrojů, které u metrických spojů vzniká při předchozím řezání závitu, je při použití těch nejmenších šroubů od EJOTu minulostí. Tak je při aplikací EJOT® mikrošroubů zaručena nejvyšší míra efektivity nákladů. Významnějších efektů při hledání úspor lze dosáhnout již ve vývojové fázi, neboť při vysokém stupni miniaturizace získává na významu bezchybná souhra upevňovaného dílu, šroubu a šroubovacího zařízení. Podávání šroubů a konečné montáži je proto od počátku třeba věnovat zvýšenou pozornost. Společně se zákazníkem pak EJOT vyvine vhodné řešení spoje.
Díky své individuální, pro dané materiály odladěné geometrii závitu, lze EJOT® mikrošrouby z velké části aplikovat nezávisle na použitém materiálu. Jsou dimenzovány speciálně pro šroubování do plastů, lehkých kovů a ocelí.

Toleranční svoboda

Obzvláštní význam má pro uživatele trvalá mechanická pevnost spoje. I v mikrosféře je pomocí závitotvorných šroubů od EJOTu dosahováno velmi vysoké pevnosti, ke které rozhodujícím způsobem přispívá především závit vytvořený bez jakýchkoliv tolerancí. Oproti tomu u klasických metrických šroubových spojů závit vždy vykazuje určitou toleranci. Výhoda této toleranční volnosti u přímého šroubování je poměrově tím větší, čím menší je šroubový spoj. Tak lze za použití EJOT® mikrošroubů, i při obtížných konstrukčních podmínkách, dosáhnout trvale spolehlivého spoje.
Kromě toho při ekonomickém pohledu na věc umožňuje závitotvorný způsob aplikace EJOT® mikrošroubů využití širšího potenciálu úspor, neboť dodatečné pracovní kroky, jako například předchozí řezání závitu, které je speciálně u malých šroubů složitější, zcela odpadají. Vysoké opotřebení nástrojů, které u metrických spojů vzniká při předchozím řezání závitu, je při použití těch nejmenších šroubů od EJOTu minulostí. Tak je při aplikací EJOT® mikrošroubů zaručena nejvyšší míra efektivity nákladů. Významnějších efektů při hledání úspor lze dosáhnout již ve vývojové fázi, neboť při vysokém stupni miniaturizace získává na významu bezchybná souhra upevňovaného dílu, šroubu a šroubovacího zařízení. Podávání šroubů a konečné montáži je proto od počátku třeba věnovat zvýšenou pozornost. Společně se zákazníkem pak EJOT vyvine vhodné řešení spoje.
Díky své individuální, pro dané materiály odladěné geometrii závitu, lze EJOT® mikrošrouby z velké části aplikovat nezávisle na použitém materiálu. Jsou dimenzovány speciálně pro šroubování do plastů, lehkých kovů a ocelí.