Mikrošrouby

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Zavitotvorné přímé šroubování nejmenších dílů - průměr od 1 mm (menší na poptávku)
  • Metrické šrouby dle DIN/ISO a zákaznicky specifické požadavky od 1 mm (další na poptávku)
  • Bezzávitové díly dle zákaznických požadavků od 0,6 mm
  • Využívá všech výhod větších rozměrů
  • Rozebiratelný spoj tzn. možnost recyklace
  • Možnost realizace různých geometrií závitů tzn. do značné míry nezávislost na prošroubovávném materiálu
  • Rovnoměrné rozdělení napětí
  • Úspora dodatečných inserteů či zakládaných dílů
  • Možnost použití při automatizované montáži
  • Zkrácení cyklů, možná úspora celých pracovních kroků

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more