1. Home
 2. Spojovací technika
 3. Výrobky
 4. EJOT® ADJUSTtec

EJOT® ADJUSTtec

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Standardní seřizovací element s individuálním přednastavením seřizovacího momentu
  • Upevnění a seřizování pouze s jedním elementem
  • Individuální dimenzování seřizovacího rozsahu
  • Snížení montážních nákladů přímým šroubováním
  • Možnost doplnění dalších funkcí

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Upevňování přídavných dílů

Současná výroba automobilů vyžaduje nastavitelné upevnění dílů. Požadavky na řešení, která má spojovací technika přinášet, se vyvinuly od běžného upevnění přes vyrovnávání tolerancí až po multifunkční systémy.

Konstrukční flexibilita seřizovacích elementů EJOT® ADJUSTtec umožňuje přiřazení dalších funkcí jako je nastavitelný seřizovací kroutící moment, vysoce přesné seřízení, těsnění nebo uvedení principu lehké konstrukce do praxe za použití lehkých kovů resp. vysokopevnostních plastů.

"Typickým" představitelem použití této produktové kategorie jsou zadní světla aut, která pro přesné seřízení svojí polohy vzhledem k sousedním komponentům musí být nastavitelná. Seřízení se u mnoha modelů aut stalo nutností, neboť pro spoustu zákazníků je stejnoměrná spára na karoserii důležitým indikátorem kvality.

EJOT ADJUSTtec „modular Adjuster"

In modern automotive design LED modules are increasingly installed in headlamps. Before the headlamps are finished and closed, these LED modules must first be aligned in the longitudinal axis during assembly. The adjustment is made with appropriate adjustment elements.
EJOT has developed an adjustment element consisting of a plastic nut and an adjusting screw.

EJOT ADJUSTtec "univerzál"

Seřizovatelný upevňovací element pro takřka všechny oblasti použití Požadované momentové okno je nastavitelné dle zadání zákazníka. Tento produkt lze eventuálně doplnit těsněním.

EJOT ADJUSTtec "standard"

Základní provedení umožňuje individuální polohování upevňovaných dílů. Plastový dutý šroub si vytvoří závit do komínku plastového upevňovaného dílu. Pomocí zašroubování a vyšroubování kovového šroubu se mění poloha upevňovaného dílu.

 

EJOT ADJUSTtec "individuální"

Určující vlastností tohoto individuálního seřizovacího elementu je individuální přizpůsobení se tolerančním možnostem a konstrukčním požadavkům. Podložka kovového šroubu tvoří dosedací plochu upevňovaného dílu. Zašroubovávání a vyšroubovávání dutého šroubu umožňuje změnu dosedací plochy a tím i polohy upevňovaného dílu vzhledem k nosnému dílu.

EJOT ADJUSTtec "multifunkční"

V tomto přednastavitelném seřizovacím elementu se spojují všechny mechanické vlastnosti standardního a individuálního ADJUSTtecu. Dodatečně je u tohoto speciálního spojovacího prvku po montáži možné přednastavení upravit, aniž by se muselo povolovat šroubové spojení na upevňovaném dílu.

EJOT ADJUSTtec "3D"

Upevňování velkoplošných dílů klade obzvláštní nároky na používané spojovací prvky. Především vyrovnávání tolerancí v třech osách, kompenzaci teplotních vlivů a trvanlivost spoje jsou důležitými parametry při konstrukčním návrhu. Další individuální vlastnosti lze případně doplnit.