1. Home
  2. Spojovací technika
  3. Výrobky
  4. Dodatečné funkce

Dodatečné funkce

Podrobnosti k výrobku

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

EJOT® HardTip – Spojovací řešení pro přímé šroubování do ocelí

Při metodě HardTip je po předchozím zušlechtění nebo povrchovém kalení špička šroubu dodatečně induktivně zakalena. Díky tomu lze provádět přímou montáž i do materiálů, které mají pro normálně kalené šrouby příliš vysokou pevnost. EJOT® HardTip šrouby se používají v případech, kdy povrchově kalené spojovací prvky nejsou povoleny nebo by běžně kalené šrouby selhaly z důvodu vysoké pevnosti prošroubovávaného materiálu.

Geometrie závitu EJOT® HardTip:
- Spiralform®
- SHEETtracs®
Další závitové geometrie na poptání

MAThread®/ MATpoint® - Anti-Cross-Threading náběhové špičky

S patentovanou „Anti cross-threading“ náběhovou špicí MAThread® a MATpoint® pro standardní metrické závity dle ISO 965-2 je EJOT koncesionář společnosti MAThread Inc., Whitmore Lake, MI, U.S.A. Tzv. "cross-threading" je způsobeno křivým nasazením šroubu do matice. V nejnepříznivějším případě je vyformován nový závit resp. je poškozen závit matice či šroubu. To vede nakonec k tomu, že se šroub nedá zašroubovat a spoj je nefunkční. Geometrie MAThread®/MATpoint® zabraňuje tomuto „cross threading“ a pomáhá zkracovat montážní časy. Redukuje či zcela eliminuje výpadky se všemi negativními důsledky jako prostoje, vícepráce, zmetky a náklady na opravy.

EJOT SpringHead® – Hlava šroubu s integrovaným pružným elementem

V důsledku relaxace ztrácí každý šroubový spoj po montáži sílu předpětí. Jakmile je dosažena kritická úroveň síly předpětí, dojde k výpadku spoje. Tomuto může být zabráněno zvýšením elasticity šroubového spoje, např. doplněním pružných elementů. Inovativní hlava EJOT SpringHead® tuto dodatečnou pružnost dodává a vyrovnává relaxaci bez dodatečných, běžných pružných elementů. Integrovaná pružina v hlavě šroubu umožňuje lepší uchování síly předpětí při dynamickém a teplotním namáhání stejně jako trvalý elektrický kontakt.

Geometrie závitu EJOT SpringHead®:
- DELTA PT®
- ALtracs® Plus
- metrické šrouby
Další závitové geometrie na poptání

Podhlavové profily EJOT

1. EJOT CONLOK® - elektrický kontakt
2. EJOT VIBRALOK® - pojištění proti samovolnému uvolnění
3. Podhlavové ozubení
4. Třecí ozubení
5. EJOT CONLOK® - kruhový břit

 

Podhlavový profil EJOT CONLOK® se vyznačuje přerušovanou řeznou hranou s přechodovým rádiem začínajícím na dříku šroubu. Počet zubů lze měnit dle požadavků zákazníka či konkrétní aplikace. Pouze navenek se zúžující geometrie je pevně daná.
Výhody:
- zajištění elektrického kontaktu mezi spojovanými díly a spojovacími prvky
- pronikne až 70µm silnou povrchovou ochranou (práškový lak)
- volitelné uspořádání zubů umožňuje zvýšení kroutících a povolovacích momentů

 

EJOT VIBRALOK® byl vyvinut jako speciální pojistka proti povolení tam, kde hlava vibračně namáhaných šroubů dosedá na upevňovaný kovový díl. Jeho vynikající vlastnosti jsou potvrzeny nezávislými posudky.
Výhody:
- zvýšení povolovacích momentů
- pojištění proti povolení při dynamickém zatížení

EJOT MAXXtip® - Process-reliable direct fastening into ultra-high strength steels and cast iron

DuoHARDtip

Main application fields of EJOT MAXXtip®

Ultra-high strength steel sheets (at least UTS of 1200 MPa) using the thread types 
- SHEETtracs® up to 2 mm 
- Spiralform® analogous to DIN 7500 
cast iron (GJS und GJL) using the Spiralform® thread type 

More about MAXXtip®