ALtracs® Plus

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Závitotvorný šroub do lehkých kovů
  • Výpočtový program ALtra CALC ® k (před-) dimenzování spojů Vám ušetří nákladné pokusy na vlastních dílech.
  • Vysoká zatížitelnost z důvodu velké nosné délky závitu
  • Velká samosvornost závitu
  • Prospekty a CAD data najdete v zabezpečené zóně "CAD & více"

Vladimír Žid

Product Manager

Hotline

Applications Engineer

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

"Specialista" na lehké kovy

Šrouby EJOT ALtracs® Plus jsou speciálně vyvinuté závitotvorné spojovací elementy umožňující dosažení maximálních pevností při šroubování do lehkých a dalších neželezných kovů, např. do zinku, mědi nebo mosazi. ALtracs ® Plus se může šroubovat přímo do odlitých děr.ALtracs ® Plus se může šroubovat přímo do odlitých děr. Ve srovnání s metrickými šrouby lze tedy dosáhnout významných úspor, neboť se takto sníží počet výrobních operací (např. řezání závitu). ALtracs® Plus, který vznikl trvalým vývojem šroubu ALtracs®, dosahuje podobných pevností jako metrický šroub pevnostní třídy 10.9.

Individuální podpora konstrukce

Nový program EJOT ALtracs CALC ®, který vychází z mechanických parametrů mnoha tisíc šroubovacích pokusů - jak testovacích, tak prováděných na konkrétních aplikacích - je pro konstruktéry cennou podporou pro (před)dimenzování přímých spojů do lehkých kovů. V tomto výpočtovém programu jsou uloženy šroubovací prametry ALtracs ® Plus šroubu v závislosti na materiálu a geometrii díry.V tomto výpočtovém programu jsou uloženy šroubovací parametry DELTA PT ® šroubu v závislosti na materiálu a geometrii díry. Díky tomu je možné při konstrukci nového výrobku ušetřit cenný čas již ve vývojové fázi.

CAE services - component optimisation and individual design engineering assistance

We also support you during the development phase with our CAE services. With the help of innovative calculation and simulation tools we estimate the behaviour and the effect of our fastening elements on your component under various loads and then give you the respective recommendation. It is possible to calculate the clamp load relaxation of individual screw joints and also to analyse the behaviour of the complete assembly. More...

Optimalizovaná geometrie závitu

Mimořádně důležitou roli u přímého šroubování do lehkých kovů hraje geometrie závitu, neboť rozdílné pevnosti oceli a lehkého kovu (šroub vs. matice) vyžadují speciální přizpůsobení ocelového šroubu. Úhel boku závitu ocelového šroubu o velikosti 33° vytváří oproti šroubům, kde je úhel boku závitu roven 60°, závit matice s výrazně vyššími pevnostmi. Závit v méně pevném lehkém kovu je robustnější a materiál, kterým je tvořen, je zpevněný tvářením. Tím je dosaženo stabilního poměru mezi pevností materiálu šroubu a materiálu matice. Asymetrický úhel boku závitu zajišťuje optimální tok materiálu při tváření a zároveň vysoké překrytí plochy závitů šroubu a matice.

Bezpečná montáž

Z výše uvedeného vyplývající nízké momenty zašroubování a vysoké momenty selhání šroubu ALtracs® Plus poskytují velký prostor pro bezpečnou montáž i jednoduchými, jak pneumatickými, tak elektrickými šroubováky. Kromě toho je také možné použití metod momentem nebo úhlem řízeného utahování nad mez kluzu šroubu, neboť je možné konstrukčně definovat způsob selhání spoje (protočení šroubu v závitu nebo lom šroubu). Kruhový průřez šroubu v kombinaci s různými hloubkami zašroubování (1 až 2,5 × d) umožňuje vysokou míru flexibility při výběru vhodného šroubovacího systému. Až na samý konec šroubu ostře vyválcované boky závitu ve spojení s kónickou tvářecí špicí usnadňují u ALtracs® Plus vycentrované nasazení a lehké zašroubování šroubu, a to i v odlitých dírách za použití ručně vedených šroubováků.

ALtracs® Plus WN 51 geometrie hlav a drážek

WN5117 šestihranná hlava s nalisovanou podložkou
WN5151 čočková hlava s nalisovanou podložkou a drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT
WN5152 čočková hlava s drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT
WN5153 zapuštěná čočková hlava s drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT
WN5154 zapuštěná hlava s drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT

Pro podrobnější údaje prosím nahlédněte do normy EJOT.
Tu si můžete stáhnout v naší zákaznické zóně "CAD & více".