top

dodatečné upevnění betonových sendvičových dílců

Stavební upevňování  Zateplovací systémy (ETICS)

EJOT dodatečné upevnění betonových sendvičových dílcůEJOT® sanace lícových betonových dílců

Lícové betonové dílce průmyslově vyráběných stavebních prvků (panelové objekty) byly spojovány s nosnými stěnami pomocí ocelových kotev. Vlivem koroze může být ohrožena jejich únosnost. V takovém případě musí být obnovena jejich spolehlivost.

EJOT pro tato případy nabízí dvě systémová řešení:

  • EJOT sanační kotvu pro lícové betonové dílce WSS
  • EJOT sanační kotvu pro lícové betonové dílce KERI

Náš servis pro vás: obnovení spolehlivosti lícových betonových dílců musí být z důvodu bezpečnosti stanoveno autorizovanou osobou.

Naši zástupci bám poradí při výběru vhodného řešení a dodají pořebné detaily!

EJOT WSS


Sanační kotva pro lícové betonové dílce

pro obnovení spolehlivosti lícových betonových dílců třívrstvých betonových panelů
vysoce účinné řešení sanace speciálně pro panelové domy
snadná montáž
vrtání otvorů lze provádět i za sucha
zpracování bez malty nezávisle na teplotě
okamžitě zatižitelná
párové uspořádání

Technické údaje

smykové zatížení na kotvu FQ
5,0 kN
ohybový moment Mz
600 Nm
průměr
24 mm
Evropské technické schválení
ETA-99/0007

Výrobní program

             označení a délka (mm)
 upevňovaná tloušťka B mm      číslo výrobku balení (ks)
EJOT WSS - 24 x 185
120
8594 241 185
10
EJOT WSS - 24 x 215
 150 8514 241 215
10

pdf    zpět