TORQtec®

Podrobnosti k výrobku

  • Přehled

    • Individuální integrace do zákaznických projektů
    • Vysoká účinnost daná tvářením vyleštěným povrchem závitu
    • Vysoká hospodárnost při výrobě komponent
    • Vysoká odolnost vůči opotřebení daná tvářeným závitem

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

TORQtec® převodník pohybu

Pod pojmem TORQtec® chápe EJOT systém, který převádí jeden pohyb na druhý. Tím může být převod rotačního pohybu na rotaci pootočenou o 90º nebo na posuvný pohyb (translaci). Použití lze nalézt ve šnekových nebo vřetenových převodech.

Oblasti použití pro převodníky pohybu TORQtec® jsou rozmanité. Nacházejí se například v převodových systémech vnějších zrcátek a opěrek hlavy u automobilů nebo vřetenových převodech u plynových zařízení.

Pohybový závit

Ekonomická výhoda systémů TORQtec® spočívá v závitových vřetenech vyrobených tvářením zastudena. Pohybový závit EJOT či trapézový závit přispívají svým úhlem boku závitu menším než 30º a vyválcovaným závitem k lehkosti chodu v protikusu.

Vřetenové převody

Pro tyto vřetenové převody jsou charakteristická závitová vřetena zcela vytvořená tvářením zastudena, kombinovaná takřka bez vůle s přesnými, přednostně plastovými maticemi.

Šnekové převody

Základem šnekových hřídelů je již uvedená výroba tvářením zastudena. Vyválcovaný závit zajišťuje vysokou účinnost systému. Tváření zastudena v kombinaci elementy pohonu, vytvořenými vstřikováním plastu.