1. Home
 2. Spojovací technika
 3. Výrobky
 4. EJOT® FLEX Shaft

EJOT® FLEX Shaft

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Spojení mezi požadovaným a skutečným bodem seřizování
  • Možnost různých geometrií hnacího i poháněného konce
  • Možnost realizace různých délek
  • Vytvoření geometrií dle přání zákazníka
  • Vysoká hospodárnost umožněná existujícím nástrojem

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

EJOT® FLEX Shaft

Použití EJOT® FLEX Shaft (pružné hřídele) poskytuje možnost přemístit vnitřní seřizovací bod vertikálního či horizontálního seřizování o velkou vzdálenost. Toto lze realizovat bez velkých silových ztrát. Hřídel přenáší sílu převedenou na rotační pohyb k vnitřnímu seřizovacímu bodu.