EASYboss®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Montáž nacvaknutím ze strany
  • Vysoká axiální zatížitelnost umožněná velkými dosedacími plochami
  • Snížení hmotnosti dílu
  • Odpadá hrozba koroze
  • Jednotné utahovací momenty
  • Žádné řetězení dílů
  • Snadná montáž bez nebezpečí poškození
  • Snadná recyklovatelnost

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Standardní EJOT matice

Oblastmi použití předurčené pro EASY Boss® jsou konstrukce, u kterých z důvodu tenkých stěn komponent nelze použít přímé šroubování. Montáž EASYbossu ® probíhá buď jeho nasunutím ze strany od kraje konstrukčního dílu směrem k místu zašroubování nebo skrz montážní otvor. Tímto spojovacím prvkem mohou být spolehlivě vyrovnány tolerance díry. Pro rozdílné tloušťky stěn a nástrčné hloubky jsou k dispozici prvky se speciálními rozměry. Ideální předpoklady pro přímou montáž do plastů nabízí EASYboss®v kombinaci se šroubem EJOT DELTA PT®.