DELTAsert®

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Konstrukční doporučení DELTAsert®
  • Konstrukční doporučení DELTAsert®
  • DELTAsert® z hliníku pro termosety a termoplasty (velikost M6)
  • DELTAsert® P z plastu pro měkké termoplasty (pro DELTA PT® 45 & 50) další rozměry na poptávku
  • Jednoduchá a spolehlivá montáž přímým šroubováním bez nutnosti složitého navádění dílu
  • Nízká hmotnost daná použitím hliníku místo mosazi
  • Vysoká výtažná síla umožněná vysokým překrytím nosné plochy závitu
  • Velmi vysoký povolovací moment daný DELTA PT®závitem

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Alternativní závitová vložka z hliníku

Úspory nákladů i hmotnosti, které jsou dnes u většiny konstrukcí nutné, vyžadují v oblasti spojovací techniky často alternativy k doposud používaným postupům. Ještě často se lze setkat s tím, že jsou díly spojeny pomocí nákladně zakomponované závitové vložky (inzertu) a metrického šroubu.Alternativu k tomuto zdlouhavému postupu představuje nově vyvinutý EJOT DELTAsert® z hliníku, který umožňuje závitotvorný spoj do vysoce namáhaných termoplastických dílů tam, kde bylo doposud možné použití vkládaných nebo dodatečně ultrazvukem zapravovaných závitových vložek.

Alternativní závitová vložka z plastu

Vytvoření stabilního spoje je často limitováno nedostatečnou pevností materiálu dílů.
I takové úpravy jako větší průměr šroubu, zesílení stěny či zvýšení hloubky zašroubování pomohou toto dilema konstrukčně vyřešit jen do určité míry. Pro takovéto složité podmínky vyvinul EJOT inovativní řešení z plastu DELTAsert® P, které v kombinaci s DELTA PT® šroubem umožňuje spolehlivou montáž.

Snadná montáž

EJOT DELTAsert ® je přímo zašroubován běžným šroubovákem s nastavitelným kroutícím momentem do připraveného plastového dílu, dodatečná kontrola není nutná. Kroutící moment lze dokumentovat pomocí šroubovací stanice. Tato operace je ukončena po ca. dvou vteřinách. Následná montáž upevňovaného dílu na DELTAsert® probíhá šroubem EJOT ALtracs® Plus 60, který je taktéž závitotvorný, u plastové varianty šroubem DELTA PT®, taktéž závitotvorným. Případně je u verze s vnitřním metrickým závitem M6 možné použít metrický šroub. Jednoduchá a procesně bezpečná montáž je ve všech případech zajištěna.