EASYboss® V

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Spojovací prvek pro různé tloušťky stěn
  • Žádné nebezpečí záměny, stačí jeden spojovací prvek
  • Hospodárnost díky snižování počtu dílů
  • Vysoká dynamická bezpečnost systému ve spojení se šroubem DELTA PT®
  • Odpadá hrozba koroze
  • Ergonomická montáž bez nebezpečí zranění
  • Jednotné utahovací momenty
  • Žádné řetězení dílů
  • Snížení hmotnosti dílu, ca. o 20% lehčí než běžné plechové matice
  • Předpoklady pro automatizovanou montáž
  • Snadná recyklovatelnost

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

V jako "variabilní"

Pružně uložený šroubovací komínek umožňuje montáž EJOT EASYSboss® V na různých tloušťkách stěn. Pomocí dvou " standardních variant" EJOT EASYbossu ® V (tloušťka stěny 0,8 - 3 mm nebo 2,5 - 5,5 mm) pokrývá tento novodobý upevňovací systém široké spektrum možností použití. Tím je zohledněn trend dalšího snižování tlouštěk stěn dílů.


Nahrazení různých spon pomocí jednoho standardizovaného artiklu přináší u konstrukčních dílů stejnou měrou logistické, kvalitativní a nákupní výhody. Celý systém je přitom dimenzován tak, že navzdory různým materiálovým pevnostem a nejrůznějším materiálům je možné použít jednotný utahovací moment. To značně zjednodušuje a urychluje montážní proces. Chyby vzniklé špatným nastavením šroubováků, špatně zacvaknuté či zaměněné klipy jsou díky tomuto novému spojovacímu prvku minulostí.

Automatizované osazování

Tento plastový spojovací prvek se ideálně hodí i pro efektivitu zvyšující opatření v moderních výrobních procesech, zvláště při optimalizaci hospodárnosti výrobních a montážních procesů za pomoci automatizované montáže. EASY Boss® V je konstruován takovým způsobem, aby umožnil bezproblémovou automatizovanou montáž.

Uplatnění nachází EASYboss® V v první řadě v automobilové výrobě, např. v přístrojových deskách, středových konzolách, obložení, frontendech, blatnících, světlech a dalších dílech. Ale i v "neautomobilovém" sektoru přibývá aplikací pro toto speciální spojovací řešení.