Upevnění těžkých a staticky významných vnějších prvků na fasády s ETICS

Rady expertů ETICS – část 4

Těžké a staticky významné vnější prvky: Co je nutné si uvědomit!

Fasády budov musí nést mnoho prvků jako jsou např. vchodové stříšky, markýzy, zábradlí, osvětlení, poštovní schránky apod. Z upevnění na fasádách s ETICS vyplývají zvláštní výzvy. Obecně rozlišujeme různé vnější prvky upevňované na fasády na následující skupiny:
 

 • lehké
 • středně těžké
 • těžké a
 • prvky se staticky významným zatížením.


Tato rada expertů objasňuje požadavky při upevnění těžkých a/nebo staticky významných vnějších prvků na fasádách s ETICS. Typy pro montáž lehkých až středně těžkých vnějších prvků na zateplených fasádách naleznete v našem předchozím příspěvku.

Definice těžkých a/nebo staticky významných vnějších prvků

Jako těžké vnější prvky se označují takové, které mají vlastní hmotnost od 15 kg. Ty jsou pro budovu a upevnění na fasádu staticky významné. To se týká například zábradlí, stříšek a markýz.

Staticky významné vnější prvky jsou takové, které při selhání představují nebezpečí pro zdraví a životy, jako například záchytné systémy, zábradlí atd. Staticky významné vnější prvky mohou být také lehčí než 15 kg. Dobrým příkladem je např. ochrana proti pádu z hliníku, která nepřekračuje vlastní hmotnost 15 kg, ale v případě selhání, např. při neodborném upevnění, představuje velké nebezpečí.

U těžkých a staticky významných vnější prvků je třeba věnovat zvláštní pozornost správnému a bezpečnému upevnění.

Máte zájem o individuální konzultaci?

Kontaktuje naše techniky stavebního upevňování.

Vyberte si kontakt ve vašem regionu nebo nás kontaktujte
e-mailem na infoCZ@ejot.com. 


Francouzský balkon z ušlechtilé oceli (vlevo) i markýza (vpravo) váží více než 15 kg a v případě poruchy představují nebezpečí. Oba objekty jsou tak příkladem těžkého a bezpečnostně důležitého přídavného zařízení.

article-ETICS-4-Anbauteile-1920x640px.jpg

Na co je třeba brát zřetel při upevnění?

Nejdříve to nejdůležitější: Těžké vnější prvky musejí být vždy upevněny do podkladu a nezbytně vyžadují pro upevnění posouzený montážní prvek. Pouze se stavebně technickým dokumentem může být prvek řádně, podle požadavků posouzen a může být proveden statický návrh. Často také nejde jen o správný montážní prvek, ale i o odpovídající upevnění montážního prvku na podklad. Důležité je, že se zatížení vyvolaná vnějším prvkem nepřenášejí jen na odpovídající montážní prvek, nýbrž jsou také přenášeny přes odpovídající kotvení do podkladu.

Tyto požadavky, stejně jako přesná klasifikace jsou detailně popsány v příručce  "Sichere Befestigung von Anbauteilen an WDVS" des VDPM (německé sdružení výrobců malt, omítek a ETICS).
Český překlad příručky „Spolehlivé upevnění vnějších prvků a konstrukcí na ETICS“ je k dispozici na webových stránkách Cechu pro zateplování budov (www.czb.cz/spolehlive_upevneni_na_etics/).

Je důležité, aby montážní prvek mohl bezpečně a trvale zachytávat a přenášet působící zatížení.
 
Působící zatížení
Zatížení působící na montážní prvek, případně na celý systém upevnění vyplývají z následujících tří vlivů:
 
 1. Vlastní hmotnost upevňovaného prvku
  Je také důležité vzít v úvahu zatížení od dalších prvků, jako jsou: např. květinové truhlíky, které jsou připevněny k vlastnímu upevňovanému prvku (zábradlí). Ta působí krátkodobě nebo dlouhodobě na vlastní hmotnost upevňovaného prvku.
   
 2. Provozní zatížení
  Zatímco vlastní hmotnost působí pouze svisle, mohou působit provozní zatížení jak svisle, tak vodorovně. Např. zatížení vyvolaná opřením nebo nárazem na zábradlí u francouzského okna. Označuje se také jako směr zatížení. Při navrhování je důležité vzít v úvahu všechny směry zatížení, pokud existují. Tato zatížení jsou obvykle proměnná nebo krátkodobá zatížení.
   
 3. Povětrnostní vlivy
  Jedná se například o sníh a led, které krátkodobě zvyšují zatížení vnějšího prvku nebo tlak a sání větru.

Působící zatížení na vnější prvek jsou hlavně samotná vlastní hmotnost vnějšího prvku (1), provozní zatížení (2) a zatížení vyvolané povětrnostními vlivy (3).

etics-ratgeber-4-schwere-anbauteile-1920x650px-DE-EN.jpg
Jen pokud jsou všechny vlivy zohledněny, může být proveden podrobný výběr potřebného montážního prvku a společně s příslušnými údaji z posouzení i statický výpočet.

V rámci Servis 360° nabízí EJOT předběžný návrh podle příslušné aplikace výrobků Iso-Corner, Iso-Bar a Iso-Bar ECO z oblasti "Upevňovací prvky pro vnější prvky a konstrukce“. S předběžným návrhem obdržíte doklad o únosnosti na základě předběžného návrhu  a přehled porfólia (kusovník) pro vystavení nabídky.
 

Prostudujte si i další odborné rady a tipy odborníků na ETICS.

 1. Vykreslování hmoždinek
 2. Upevňování lehkých a středně těžkých prvků


MPL.png

Akce na hmoždinky
STR U 2G a S1

K nákupu nyní můžete získat montážní nástroj STR-tool 2GE a nástroj S1 tool Pro pouze za 1 Kč!

Pro podrobnosti k této mimořádné nabídce, klikněte na odkaz níže.


Více informací

Doporučené produkty pro upevňování na ETICS

teaser-linkedin-850x444.jpg

LinkedIn

Ať už se jedná o produktové novinky a obsah kampaní nebo informace o online školeních a aktuálních pracovních inzerátech – LinkedIn vás informuje o aktuálních tématech.


teaser-instagram-850x444.jpg

Sdílejte na Instagramu

Na Instagramu budete pravidelně dostávat tipy a informace o používání našich produktů. Sledujte nás a staňte se součástí komunity EJOT.