1. Home
  2. Sustainability
  3. Our objectives and projects

Objectives and projects

1.    Myslet udržitelně  

V souladu s heslem myslet udržitelně, zavádí EJOT struktury, které tento hlavní princip implementují.

Kapitálová participace zaměstnanců: 
EJOT má důvěru k myšlenkám svých zaměstnanců: Od roku 2023 zavede EJOT kapitálovou participaci zaměstnanců v souvislosti s cílem klimatické neutrality. Zaměstnanci mohou přinášet své kreativní nápady na snižování emisí CO2 po celém světě a v závislosti na dosažených úsporách CO2 se podílet na kapitálu a tím i na finančním úspěchu společnosti prostřednictvím práva na zisk, formou majetkové účasti bez hlasovacích práv. Finanční příspěvky jsou investovány výhradně na snížení CO2 v udržitelných projektech. Zaměstnanci se také podílejí na národních a mezinárodních projektech zalesňování, například v lokalitách Wittgenstein a ve Spojeném Království. 
Komunikační nástroj Greenhouse Gas Protocol:
Pro implementaci strategie udržitelnosti ve všech oblastech společnosti byl ustaven mezinárodní řídící výbor. Pokrok dosažený při snižování hodnot emisí je v tomto výboru systematicky sledován pomocí ukazatelů a cílů. Už od roku 2013 EJOT transparentně zveřejňuje veškeré emise CO2, které přímo i nepřímo vznikají činností společnosti, ve zprávě o Corporate Carbon Footprint Report podle standardů mezinárodního protokolu o skleníkových plynech (GHG). Uhlíková stopa EJOT se měří pomocí tří zdrojů emisí, takzvaných Scope: Scope 1 – Emise zahrnují uvolňování klimaticky škodlivých plynů ve společnosti, například ze systémů vytápění nebo vlastního vozového parku. Scope 2 – Emise zohledňují energii, kterou společnost nakupuje zvenčí – především elektřinu a dálkové vytápění. Scope 3 zahrnuje všechny ostatní emise způsobené činností společnosti, vznikající například u dodavatelů nebo u konečných uživatelů.
Vývoj zelených produktů:
 Dalším východiskem k ekologičtějšímu způsobu podnikání je vývoj a výzkum alternativních plastových materiálů. V rámci tohoto tématu jsme zahájili dva projekty, které se zabývají využitím alternativních plastových materiálů:
Náš první projekt zkoumá využití takzvaných „recyklátů“, tedy materiálů, které se skládají ze 100 % z recyklačních procesů. Zde je obzvláště důležité, aby byly vlastnosti materiálu trvale zaručeny, aby byla zaručena stálá kvalita a vlastnosti produktu. 
Produkty se již používají na lokálně ohraničených trzích k hodnocení praktické použitelnosti. Na základě zde získaných poznatků lze odvodit další využití.
Náš druhý projekt se zabývá „biopolymery“, které tvoří 100% udržitelné biopolyethyleny. Ten lze získat například z organického alkoholu v cukrové třtině. Výhody této suroviny jsou zřejmé, protože bioplasty se skládají z obnovitelných surovin, přičemž chemická struktura těchto plastů se výrazně neliší od plastů získaných z ropy. 
Tento projekt se v současné době nachází ve zkušební fázi.

Cirkulární ekonomika ve společnosti EJOT:
Jako technologický lídr se svou širokou škálou produktů již EJOT významně přispívá k řízení recyklace a úspoře energie v mnoha oblastech: Příklady toho lze nalézt v produktech pro zateplení, elektromobilitě, konstrukci karoserií a solární technice. 
 
EJOT Iso-Bar ECO
EJOT-TEC-CENTER_AUSSENPERSPEKTIVE-20210517.png

3.    Zásobování zelenou energií 

Rozšíření obnovitelných zdrojů energie:
Pro dosažení ambiciózního cíle klimatické neutrality do roku 2035, spoléhá EJOT mimo jiné na zamezení emisí instalací fotovoltaických systémů pro využití solární energie, přeměnou vozového parku společnosti na elektromobilitu a podporu zaměstnaneckého leasingu elektrokol. Nákupem elektřiny z obnovitelných zdrojů dává EJOT jasný hlas pro ochranu životního prostředí. 

Nákup „zelené elektřiny“: 
Od roku 2025 bude EJOT celosvětově nakupovat pouze „zelenou elektřinu“ – průkopníci skupiny, EJOT Austria a EJOT Polska, odebírají elektřinu z obnovitelných zdrojů energie již léta. Dále se plánuje dosažení vnitřního podílu energie až 10 % pro všechny budovy EJOT do roku 2030 s využitím obnovitelných zdrojů. Nová budova pobočky EJOT v Turecku dosáhne této kvóty přímo s fotovoltaickým systémem o výkonu 2 000 kW. EJOT France zahajuje projekt energetického partnerství se sousedními společnostmi a obcí Villè. Udržitelně vyrobená elektřina se prodává regionálně. Nikdo není vyloučen a každý může přispět k energetické transformaci.

2.    Stát se efektivnějšími

ISO 50001 / Programy energetické účinnosti:
EJOT Polska dlouhodobě dokazuje, že s instalovaným systémem měření energie a systémem řízení budov lze ušetřit energii a zároveň bylo znovu optimalizováno použití vstřikovacích forem. V EJOT China se teplo vyrábí z geotermální energie pomocí tepelného čerpadla. Ve Finsku v EJOT SORMAT používáme ústřední topení na pelety. S našimi globálními projekty na ochranu klimatu společně dosáhneme cíle klimatické neutrality od roku 2035. 

Efektivní výstavba:
Ve své stavební činnosti se EJOT stále více zaměřuje na klimatickou neutralitu, jako například při výstavbě nového TecCenter v Bad Laasphe. Inovativní TecCenter bude mít „charakter pasivního domu“: ozelenění fasády, fotovoltaika, geotermální energie s tepelným čerpadlem, dobíjecí stanice pro e-mobilitu před budovou – TecCenter tak splňuje požadavky KfW na způsobilost ve vztahu k CO₂ – neutralitu provozu.
Branchenbild_E-Mobility.png