top

Jaký druh šroubu je vhodné používat?

Datum: 24.09.2004

Při používání spojovacího materiálu na doporučujeme dodržovat následující zásady:

pro upevnění dílů, které nebudou po dokončení ve styku s vnějším prostředím je možno použít spojovací materiál z pozinkované oceli

pro upevnění dílů, které jsou po dokončení stavby ve styku s vnějším prostředím, doporučujeme použití nerezového spojovacího materiálu (pro barevné sladění s fasádou lze použít plastovou krytku či lakované hlavy šroubů)

v případě použití šroubů z pozinkované oceli ve vnějším prostředí je nutno počítat s kratší životností použitého spojovacího materiálu, u kterého se bude dříve projevovat koroze (je vhodné použít alespoň šrouby s další antikorozní úpravou jako je např. organicko-anorganická vrstva, šrouby s lakovanou nebo plastovou hlavou)

nejméně vhodné řešení pro vnější použití je kombinace pozinkovaného šroubu v kombinaci s plastovou krytkou (pod krytkou se drží neustále vlhkost, která působí na povrchu hlavy šroubu a ještě více zvyšuje riziko vzniku koroze na hlavách šroubů)

ve zvláštních případech (agresivní prostředí, přítomnost plynů či chemikálií v atmosféře, tepelných extrémů…) doporučujeme konzultovat použití spojovacího materiálu s dodavatelem