top

Šrouby do betonu

Doporučení pro montáž:

Předvrtá se díra SDS karbidovým vrtákem o nejméně 12 mm hlubší než je délka zašroubování šroubu (min. délka šroubu v materiálu je 25 mm).

Používá se vrták o průměru 5 mm pro šroub 6,0 nebo 6,3 mm.

Šrouby si bez dalších přípravků a pracovních operací při zašroubovávání do předvrtané pilotní díry příslušného průměru tvoří závit.

Při použití delšího závitu jsou dosahovány větší výtažné síly.

Doporučujeme používat šroub s podložkou s navulkanizovaným EPDM – 2 mm „gumy“, které snižuje riziko stržení závitu při dotahování (stoupání závitu je strmé => otočení šroubu o 1 otáčku = postup šroubu do betonu o cca 2 mm) a zlepšuje hodnoty únosnosti při dynamickém namáhání.

   zpět

Více o upevnění opláštění