top

EJOT® Kotvy lešení

EJOT® Kotvy lešení
Obsah kapitoly:

EJOT® kotva lešení JA3-GT-6,5
EJOT® kotva lešení JZ3-GT-6,3
EJOT® GT závěsná matice M10
EJOT® kotva lešení JA3-GU-6,5
EJOT® kotva lešení JZ3-GU-6,3
EJOT® GU závěsná matice M14
EJOT® závitové pouzdro

Vlastnosti

  • kotva lešení GT a závitové pouzdro GU z nerezi
  • závěsná matice z kované pozinkované oceli a nerezi

Přednosti

  • použití na ocelové nosné konstrukce (typ JZ3...Ø 6,3 mm)
  • použití na dřevěné nosné konstrukce (typ JA3..Ø 6,5 mm)
  • rozsah délek GT 25 mm - 64 mm
  • rozsah délek GU 15 mm - 210 mm
  • možnost vícenásobného použití pouzdra GU

Upozornění

  • Kotvy lešení EJOT® odolávají namáhání v tahu a tlaku a mohou být zatěžovány pouze osovým zatížením. Je nutné příslušné normy stavebně právní předpisy.
  • Lešení nelze upevňovat na vnější fasádu, ale přímo na nosnou konstrukci nebo pomocnou konstrukci, je-li tato dostatečně dimenzována.
  • Kotvy lešení nelze zaměňovat s bezpečnostními systémy pro ochranu osob.

Charakteristická osová zatížení NRk [kN]
(kolmo k montážní rovině)


tloušťka ocelové nosné konstrukce tII v mm z S 235
kotva lešení
JZ3-GU-6,3 x L
2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 ≥ 7,0
Ø předvrtání (mm) 5,3 5,3 5,3 5,5 5,5 5,7
charakter. výtažná síla* (kN) 3,6 6,6 8,8 11,6 13,4 13,4

 tloušťka dřevěné nosné konstrukce v mm
kotva lešení
JA3-GU-6,3 x L
30 50 60 75
Ø předvrtání (mm) 4,5 4,5 4,5 4,5
charakter. výtažná síla** (kN) 1,5 2,5 3,0 3,7

* podle schválení šroubů ETA-10/0200 příloha 44 a 45
** podle schválení šroubů ETA-10/0200

Katalogový list – EJOT® Kotvy lešení

   zpět