top

ejotherm NTK U – zatloukací hmoždinka s teleskopickým efektem

Datum: 27.05.2007

U současných zatloukacích hmoždinek pro zateplovací systémy se dá zapuštění talíře do izolace obtížně kontrolovat: jeden větší úder a už je talíř hmoždinky zapuštěný příliš v izolaci a musí se přestěrkovat další pracovní operací. Nedostatečný úder a talíř hmoždinky vyčnívá nad povrchem izolace, tak že se musí stěrková vrstva podstatně zesílit.

Pro zabezpečení čistého zapuštění talíře vyvinul EJOT se zatloukací hmoždinkou ejotherm NTK U zcela novou hmoždinku s vynikajícím teleskopickým efektem. Při zatloukání hmoždinky se odděluje talíř a posunuje se lehce na dříku, zatímco rozpěrná část zůstává pevně ukotvena v izolantu. To umožňuje čisté a kontrolované zapuštění do izolantu.

Současně disponuje ejotherm NTK U přemontovaným trnem z plastu vyztuženého skelnými vlákny, který významně snižuje riziko praskajících trnů ve srovnání s klasickými zatloukacími hmoždinkami s plastovým trnem. Její kotevní hloubka je 40 mm pro beton, plné i děrované stavební materiály.

Přednosti v kostce:

  • minimalizace přídavných nákladů a vícenákladů vyvolaných přestěrkováním nebo vyššími tloušťkami omítkové vrstvy díky spolehlivě definovanému zapuštění talíře.
  • snížené riziko chybné montáže včetně prasklých trnů
  • rychlá a jednoduchá montáž díky přemontovanému trnu
  • Evropské technické schválení pro beton, plné a děrované stavební materiály (ETA-07/0026.

Talíř hmoždinky ejotherm NTK U před zapuštěním

Talíř hmoždinky ejotherm NTK U po zapuštění