1. Home
  2. Spojovací technika
  3. Výrobky
  4. Pouzdra pro čidla

Pouzdra pro čidla

Podrobnosti k výrobku

  • Přehled

    • Jednostupňový výrobní proces bez předchozího obstřikování
    • Montáž s integrovaným procesem
    • Povrchová úprava: AlSi1 bondovatelná, plátovaná nebo galvanicky naneseným bondovatelným zlatem

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Pouzdra pro čidla

Z důvodu neustále se měnících podmínek okolního prostředí jsou v motorovém prostoru na všechny komponenty kladeny ty nejvyšší požadavky. Kolísající teploty a tlaky stejně jako vzdušná vlhkost a hustota ztěžují vyhodnocení zjištění přesných naměřených hodnot.


Pouzdra pro čidla od EJOTu splňují z důvodu optimalizovaných geometrií dělicích rovin, jednostupňových výrobních procesů jakož i použivání vysoce kvalitních materiálů nejvyšší požadavky s ohledem na jejich funkčnost.