EJOT víka

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Termoplastické vysoce výkonné materiály
  • Jednostupňový výrobní proces bez předchozího obstřikování
  • Montáž s integrovaným procesem
  • Inserty se standardními nebo bondovatelnými povrchovými úpravami
  • Vlastní nástrojová a automatizační technika

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

EJOT víka

Hybridní díly od EJOTu, vyrobené jako individuální zákazníky výrobky, splňují se svými složitými geometriemi dělících rovin nejvyšší požadavky na stálost a stabilitu rozměrů, zatížitelnost, těsnost i vzhled - i ve neustále se měnících, náročných oborech použití.


Díky nejmodernější výrobní technice a dlouholetému know-how v tomto segmentu umožňuje EJOT výrobu těsných spojení při přímém obstřikování kovových kontaktů.