1. Home
 2. Spojovací technika
 3. Výrobky
 4. EJOT® EPPsys RSD

EJOT® EPPsys RSD

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • Speciálně vyvinutý systém pro EPP-pěny a voštinové elementy
  • Použitelný skoro do všech tlouštěk EPP pěn
  • Bez nutnosti předděrování, tedy ideální pro tolerančně nezávislou montáž
  • Snadná montáž
  • Vysoké výtažné síly
  • Vysoké kroutící momenty
  • Úspora hmotnosti daná použitím plastu
  • Snadná recyklovatelnost

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Spoj na bázi třecího svařování v EPP pěnách

EJOT ® EPPsys RSD je obzvlášť výkonný upevňovací prvek pro EPP pěny a polypropylenové voštinové struktury. Toto inovativní spojovací řešení je vpraveno přímo do EPP pěny za použití třecího svařování a tím se dlouhodobě a spolehlivě spojí s nataveným materiálem. Následně EPPsys RSD umožňuje jednoduchou a bezpečnou přímou montáž se šroubem EJOT DELTA PT®.