1. Home
 2. Spojovací technika
 3. Výrobky
 4. EJOT® EPPsys DR

EJOT® EPPsys DR

Podrobnosti k výrobku

 • Přehled

  • EPPsys DR má všechny pozitivní montážní vlastnosti šroubu EPPsys D.
  • Snadná, dodatečná montáž tenkostěnných komponent k dílům z EPP
  • Snadné a bezpečné zacvaknutí přídavných dílů
  • Velký prostor pro upevňovaný díl
  • Osové vyrovnávání tolerance v prostoru pro upevňovaný díl
  • Radiální vyrovnávání tolerance
  • Úspora hmotnosti daná použitím plastu
  • Snadná recyklovatelnost

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

Přímá montáž do EPP pěn se zácvaky

Tento prvek spojuje všechny výhody EPPsys D s alternativní možností dodatečného upevnění dalšího dílu. Dodatečné zácvaky umožňují jednoduché a bezpečné upevnění tenkostěnných dílů na element EPPsys, např. plech nebo plastové díly s tloušťkou stěny mezi 0,8 a 2,2mm.