Materiály

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

We manufacture metallic fastening element from the following materials:

Low-alloy steel

acc. to DIN EN 10263-2 (for fastening element without heat treatment, e.g. C10C)

case-hardened steel

e.g. SAE 1018, SAE 1022

through hardened steel

e.g. SAE 1022, 23MnB4, through hardened to e.g. Rm min. 1040 N/mm² Standard for EJOT PT® , DELTA PT® , Duro-PT® , ALtracs® Plus

austenitic stainless steel A2 1.4303

X4CrNi 18-12 (preferred materail for self-tapping screws Ø >= 3.0 mm)

austenitic A2 stainless steel 1.4301

X5CrNi 18-8

austenitic A2 stainless steel 1.4567

X3CrNiCu 18-9-4 (preferred materail for micro screws Ø <= 2.5 mm)

austenitic A4 stainless steel 1.4401

X5CrNiMo 17-12-2 (upon request)

ferritic stainless steel F1 1.4016

X6Cr17 ferritic chrome steel

aluminium materials

(upon request)

 

Při objednávání šroubů z ušlechtilé oceli berte prosím v úvahu:

Termín "ušlechtilá nerezová ocel" označuje skupinu ocelí, které na svém povrchu vykazují oxidační vrstvu bohatou na chrom. K těm patří mimo jiné skupina austenitických ušlechtilých ocelí (ušlechtilá ocel A2 a A4).

Tato oxidační vrstva je také označována jako pasivační vrstva a je zodpovědná za korozní ochranu. I v případě poškození se tato vrstva působením kyslíku neustále obnovuje.

Vytvoření pasivační vrstvy lze urychlit dodatečnou chemickou pasivací (např. dle ISO 16048). Tuto pasivaci nelze srovnávat s uměle vytvořenou pasivací na zinku. Pokud nebylo dohodnuto jinak, musí se spojovací prvky dle DIN EN ISO 3506-4 dodávate čisté a bez povrchové úpravy. Pro dosažení nejvyšší možné korozní odolnosti je doporučována pasivace. Pokud je pasivace požadována, provádí se dle ISO 16048.

Korozní odolnost austenitických ocelí nelze určit pomocí testu v solné mlze. Test v solné mlze byl zamýšlen jako testovací procedura k odhalení slabin povrchových systémů (např. galvanických nebo organických/anorganických povrchových systémů).

Spojovací prvky z austenitické oceli, vystavené testu v solné mlze, určitě zreznou. Důvod spočívá v tom, že solná mlha zničí oxidační vrstvu a tato se kvůli neustálému postřiku není schopna obnovit. Z tohoto důvodu nelze určovat korozní ochranu šroubů z ušlechtilé oceli pomocé testu anorganicky/organicky povlakovaných šroubů v solné mlze

Nejsou nám známy žádné normy, které by podrobovaly spojovací prvky z ušlechtilé oceli testu v solné mlze. Za předpokladu, že spojovací prvek z austenitické oceli přijde do styku s kysíkem a díky tomu vykazuje odpovídající oxidašní vrstvu, bude takovýto díl mít lepší korozní ochranu než spojovací prvek z nízkolegované oceli ( který přirozeně disponuje galvanickou nebo anorganickou/organickou povrchovou úpravou).