1. Home
  2. Spojovací technika
  3. Výrobky
  4. Drážky a hlavy

Drážky a hlavy

Podrobnosti k výrobku

  • Přehled

    • Přehled dostupných drážek a hlav u šroubů EJOT.

Vladimír Žid

Product Manager

IND-Teaser-CADundmehr2-EJOT.jpg

CAD & více na ejot.com

Jednorázovou registrací  získáte v této oblasti přístup k CAD datům v různých formátech stejně jako k PDF technických výkresů našich výrobků DELTA PT®, SHEETtracs® a ALtracs® Plus.
Navíc, CAD & více Vám nabízí možnost konstruovat Vaše individuální spoje s pomocí výpočtových programů nebo ověřit jejich proveditelnost pomocí aplikační kontroly. Nadto můžete stahovat nejnovější produktové katalogy, technické publikace a vnitropodnikové normy EJOT.


CAD & more

EJOT drážky

1. Křížová drážka Z Pozi
2. Kombinovaná křížová drážka Z
3. Křížová drážka H Phillips
4. Křížová drážka C Kamera
5. Kombinovaná křížová drážka H
6. Kombi TORX®
7. TORX®
8. Bezpečnostní TORX®
9. TORX PLUS®
10. Bezpečnostní TORX PLUS®
11. Třícípá hvězda
12. Vnitřní šestihran
13. Vnější šestihran
14. Jednosměrná drážka
15. Vnější TORX® 

Geometrie hlav EJOT

1. čočková hlava s křížovou drážkou Z (resp. H)
2. čočková hlava s drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT
3. čočková hlava s nalisovanou podložkou a drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT
4. šestihranná hlava s nalisovanou podložkou
5. Šestihranná hlava s přírubou
6. čočková hlava s nalisovanou podložkou a křížovou drážkou Z (resp. H)
7. zápustná hlava s drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT
8. zápustná hlava s křížovou drážkou Z (resp. H)
9. zápustná čočková hlava s drážkou TORX PLUS®/AUTOSERT
Vnější TORX s malou přírubou (bez obrázku)
Vnější TORX s velkou přírubou (bez obrázku)