Prohlášení o ochraně osobních údajů EJOT

Stav k 20.05.2019
Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich údajů je pro nás důležitá. Z tohoto důvodu bychom Vás rádi informovali o typu, použití, účelu a omezení sběru dat. Všechny osobní údaje shromážděné na webových stránkách EJOT jsou uchovávány a zpracovávány výhradně pro vaši individuální podporu, přenos informací o produktu, předkládání nabídek služeb a odesílání objednávek zboží. Veškeré údaje budou uchovávány přísně důvěrné a za žádných okolností nebudou poskytovány třetím stranám. Vyloučeny jsou partnerské společnosti, které podporují EJOT při zpracování objednávek nebo provozování webové stránky. EJOT zaručuje, že s vašimi informacemi bude zacházeno jako s důvěrnými v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Při prohlížení bez registrace neshromažďujeme osobní údaje, ale pouze informace jako je IP adresa, čas, doba návštěvy, operační systém, prohlížeč, zobrazení stránek atd. Z těchto údajů však nelze vyvodit žádné závěry pro osoby. Vzhledem k technickým podmínkám na internetu je však nutné tyto informace přenášet, které jako takové nejsou uloženy v databázích ani jinak námi využívány. Pro hlubší pochopení technických detailů doporučujeme podívat se na pravidla RFC 2616 - HTTP / 1.1.
1. Zodpovědnost a zpřístupnění dalším společnostem
Zodpovědný za shromažďování, zpracování a používání vašich dat ve smyslu Článku 4 č. 7 DS-GVO je EJOT Holding GmbH & Co. KG, Im Herrengarten 1, D-57319 Bad Berleburg, tel .: +49 2751 529-0, e-mail: info@ejot.com (viz také imprint).
2. Vymezení oblasti, na kterou se vztahuje prohlášení o ochraně osobních údajů
Webové stránky EJOT mohou vést k webovým stránkám třetích stran (například k sociálním sítím), na které se výslovně nevztahuje toto prohlášení o ochraně osobních údajů.
3. Informace o zpracování údajů mimo Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP)
Všechny servery používané EJOT jsou umístěny v Evropské unii. Výjimky z tohoto mohou existovat při použití nástrojů třetích stran. Vezměte prosím na vědomí další informace v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
4. Povaha, rozsah a účel shromažďování osobních údajů a jejich používání 
Standardně EJOT shromažďuje data, při použití našich webových stránek. V případě pouhého informativního použití webové stránky, což znamená, že nás nezaregistrujete nebo jinak neposkytnete informace, shromažďujeme osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Chcete-li si prohlédnout naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás nezbytné pro zobrazení našich webových stránek a zajištění stability a zabezpečení:
 • IP adresa
 • datum a čas požadavku
 • rozdíl časového pásma od greenwichského času (GMT)
 • obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • stav přístupu / HTTP přístupový kód
 • každé přenášené množství dat
 • webová stránka, ze které přichází žádost
 • prohlížeč
 • operační systém a jeho rozhraní
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče
Z těchto údajů však nelze vyvodit závěry o osobách. Další osobní údaje budou uchovávány pouze v případě, že jste obdrželi váš souhlas nebo pokud jsou tyto informace nezbytné v souvislosti s registrací, tombolou nebo uzavřením smlouvy.
Použití
Veškeré osobní údaje shromážděné na webových stránkách EJOT jsou využívány výhradně pro technickou správu webových stránek, individuální podporu, správu zákazníků a pro marketing a expedici objednaného zboží a informačních bulletinů, a to zejména pouze v nezbytném rozsahu. Vaše údaje nám pomohou neustále zlepšovat naše webové stránky a usnadňovat jejich používání. Se všemi údaji se zachází přísně důvěrně. Vládní nebo správní nařízení mohou mít za následek zpřístupnění osobních údajů veřejným orgánům a vládním orgánům v rozsahu zákonných povinností. Poskytování informací třetím stranám je pouze u partnerských společností a poskytovatelů služeb, pokud je to pro nás smluvně závazné a pak pouze v nezbytném rozsahu. Jedná se například o provozování webové stránky nebo o zpracování objednávek. V případě zveřejnění osobních údajů jsou partnerské společnosti a poskytovatelé služeb pečlivě vybíráni námi a pověřováni, jsou vázáni našimi pokyny, podléhají pravidelným kontrolám a zavazujeme je k zachování důvěrnosti. V nezbytném rozsahu jsou s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování dat v souladu s předpisy o ochraně údajů. Shromážděná data budeme smazat poté, co již nebude potřeba úložiště, nebo omezit zpracování, pokud existují zákonné požadavky na skladování.
5. Použití našeho e-shopu
Chcete-li si objednat v našem e-shopu, je nutné pro uzavření smlouvy vytvořit zákaznický účet a poskytnout Vaše osobní údaje, které potřebujeme pro zpracování Vaší objednávky. Povinné informace potřebné pro realizaci smlouvy, jako je firma, jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, jsou označeny zvlášť. Další informace jsou dobrovolné. Zpracováváme údaje, které nám poskytnete, ke zpracování vaší objednávky. K tomuto účelu můžeme Vaše platební údaje předat naší domovské bance a doručovací adresu logistické společnosti. Právním základem je čl. 1 písm. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 písm. b GDPR. Vzhledem k obchodním a daňovým předpisům jsme povinni uchovávat vaši adresu, údaje o platbě a objednávce po dobu deseti let.
6. CAD & více
EJOT udržuje online servisní oblast "CAD & více" pro zákazníky průmyslové divize EJOT. Abyste ji mohli použít, musíte se nejprve zaregistrovat a my Vám přístup aktivujeme. Vzhledem k tomu, že vám byly sděleny důvěrné informace, musíme nejprve ověřit vaši totožnost. K tomu jsou nutné údaje jako např. oslovení, e-mailová adresa, křestní jméno, příjmení, telefonní číslo a společnost. Během Vašeho přihlášení, nám sdělíte, které soubory si stáhnete a jaké výpočty provedete. Náš obchodní zástupce je tak schopen Vám optimálně pomoci.
7. Newsletter
Chcete-li být informováni o EJOT, můžete si na našich webových stránkách objednat bezplatný newsletter. Pro registraci našeho newsletteru používáme tzv. Double-opt-in-procedure. To znamená, že po registraci Vám zašleme e-mail na uvedenou e-mailovou adresu, ve které vás žádáme, abyste potvrdili, že si přejete dostávat newsletter. Kromě toho ukládáme vaše použité IP adresy a časy registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci a případně vás informovat o možném zneužití vašich osobních údajů.
Údaje uvedené v newsletteru budou použity pouze pro administraci newsletteru, pokud s dalším použitím nesouhlasíte. Právním základem je Čl. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 písm. a GDPR. Existuje také právo na odvolání souhlasu s použitím dat v souvislosti s newsletterem. Můžete tak učinit na vlastní volby kliknutím na tlačítko "odhlásit newsletter" v newsletteru samotném nebo zaslat e-mail na datenschutz@ejot.com nebo dataprotection@ejot.com.
Vyhodnocujeme chování uživatelů v rámci zasílaného zpravodaje v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a přijímáme mimo jiné příjem a přečtení potvrzení, jakož i informace o odkazech, na které v našem zpravodaji kliknete jako počet kliknutí, datum a čas.
8. Kontakt e-mailem nebo kontaktním formulářem
Chcete-li kontaktovat EJOT, můžete napsat e-mail nebo nám zaslat své kontaktní údaje v příslušném kontaktním formuláři. Používají se výhradně pro kontaktování a projednání vašich požadavků nebo obav.
Pokud nám zašlete žádost e-mailem, budeme s údaji, které jste obdrželi, považovat za přísně důvěrné a zpracovávat je v nezbytném rozsahu. Pokud se vám práce podaří, budeme i nadále ukládat další požadovaná data, jako je křestní jméno, příjmení a datum narození. Rozhodneme-li se proti vám, budou vaše údaje vymazány po uplynutí přiměřené lhůty v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, pokud nesouhlasíte s tím, že budou zahrnuty do našeho fondu talentů.
9. Použití cookies
Když používáte naše webové stránky, cookies jsou uloženy ve vašem počítači. Cookies jsou malé textové soubory, které jste uložili a které nám poskytují určité informace. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do počítače. Slouží k tomu, aby internetová nabídka byla uživatelsky přívětivější a efektivnější.
Tato webová stránka používá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:
 • Přechodné cookies: Přechodné cookies jsou automaticky vymazány při zavření prohlížeče. Patří mezi ně zejména soubory cookie relace. Ukládají se takzvané ID relace, s nímž lze ke sdílené relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. To vám umožní rozpoznat počítač, když se vrátíte na naše webové stránky. Soubory cookie relace se při odhlášení nebo zavření prohlížeče vymažou.
 • Trvalé cookies: Trvalé cookies jsou automaticky vymazány po určité době, která se může lišit v závislosti na cookie. Soubory cookie můžete kdykoli odstranit v nastavení zabezpečení svého prohlížeče.
Nastavení prohlížeče můžete konfigurovat podle svých přání a například odmítnout přijmout cookies třetích stran nebo všechny cookies. Mějte prosím na paměti, že již nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky.
V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů si také poznamenejte další informace o cookies.
10. Použití Google Analytics
Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics, nástroj pro webovou analýzu poskytovaný společností Google Inc., 1600 Ampitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Vezměte prosím na vědomí, že na těchto stránkách používáme funkci "Aktivace anonymizace IP" (tzv. IP maskování) přidáním kódu "anonymizelp", takže vaše IP adresa je zkrácena společností Google v rámci členských států Evropské unie (EU ) nebo dalších smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP). Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Společnost Google bude jako provozovatel této webové stránky jménem společnosti EJOT používat tyto informace k vyhodnocení využívání těchto stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu společnosti EJOT.
Adresa IP poskytnutá vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.
Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče. Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s používáním webových stránek (včetně vaší adresy IP) společnosti Google a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče, který je k dispozici na adrese na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Pomocí služby Google Analytics analyzujeme a pravidelně zlepšujeme používání našich webových stránek. Díky získaným statistikám můžeme vylepšit naši nabídku a učinit ji pro uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje předávány do USA, společnost Google předložila štít ochrany osobních údajů EU-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-us-Framework. Právní základ pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 písm. f GDPR.
11. Použití Hotjar
Tato webová stránka používá Hotjar, analytický software společnosti Hotjar Ltd. ("Hotjar") (http://www.hotjar.com, Level 2, Business centrum St. Julian's, 3, Elia Zammit Street, STJ 1000, Malta, Evropa ). S Hotjarem je možné měřit a vyhodnocovat chování při používání (kliknutí, pohyby myši, výška rolování atd.) na našich webových stránkách. Právním základem je z toho vyplývající oprávněný zájem o analýzu, optimalizaci a ekonomické fungování naší internetové nabídky dle čl. 1 písm. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 písm. f GDPR. Informace z vaší návštěvy našich webových stránek vytvořené pomocí „Sledovacího kódu“ a „Cookie“ budou předány a uloženy na serverech Hotjar v Irsku. Kód sledování shromažďuje následující informace:
Data závislá na zařízení
Váš přístroj a prohlížeč mohou uložit následující informace:
 • IP adresa zařízení v anonymní podobě
 • Velikost obrazovky přístroje
 • Typ zařízení a informace o prohlížeči
 • Zeměpisná poloha (pouze země)
 • Preferovaný jazyk pro zobrazení našich webových stránek 
Data protokolu
Při použití služby Hotjar jsou na našich serverech automaticky generována následující data:
 • Odkazující doména
 • Navštívené stránky a vzory pohybu na těchto stránkách
 • Počet a umístění kliknutí na odkazy
 • Zeměpisná poloha (pouze země)
 • Preferovaný jazyk pro zobrazení našich webových stránek
 • Datum a čas, kdy byla webová stránka zpřístupněna
Oblasti webových stránek, ve kterých jsou uvedeny osobní údaje vás nebo třetích osob, jsou automaticky skryty společností Hotjar a nejsou tak v žádném okamžiku viditelné. Hotjar ukládá tato data do pseudonymního profilu uživatele. Ani Hotjar ani my tyto informace nepoužijeme k identifikaci jednotlivých uživatelů. Data nebudou také agregována s jinými údaji o jednotlivých uživatelích. Se společností Hotjar jsme uzavřeli smlouvu o zpracování. 
Společnost Hotjar bude tyto informace používat k vyhodnocení vašeho používání našich webových stránek, ke generování zpráv o používání a dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetovým hodnocením webových stránek. Společnost Hotjar také poskytuje služby třetích stran, jako je Google Analytics a Optimizely. Tyto třetí strany mohou ukládat informace, které váš prohlížeč odesílá během vaší návštěvy webových stránek, například soubory cookie nebo požadavky IP. Další informace o tom, jak Google Analytics a Optimalizovat ukládat a používat data, naleznete v příslušných zásadách ochrany osobních údajů.
Cookies, které Hotjar používá, mají rozdílnou "životnost"; některé zůstanou až 365 dní, některé zůstanou platné pouze během aktuální návštěvy. Další informace o ochraně osobních údajů a službě Hotjar naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Hotjar: https://www.hotjar.com/privacy.
Pokračováním v používání této webové stránky souhlasíte s výše uvedeným zpracováním údajů společností Hotjar a jejími třetími stranami v rámci jejich zásad ochrany osobních údajů.
Hotjar nabízí každému uživateli možnost použít " do not track header", aby se zabránilo použití nástroje Hotjar, takže nejsou zaznamenána žádná data o návštěvě příslušné webové stránky. Toto nastavení je podporováno všemi běžnými prohlížeči v aktuálních verzích. K tomu váš prohlížeč odešle požadavek na deaktivaci sledování příslušného uživatele. Pokud používáte naše webové stránky s různými prohlížeči / počítači, musíte nastavit "nesledovat záhlaví" pro každý z těchto prohlížečů / počítačů samostatně. Shromažďování dat ze strany Hotjar můžete zabránit kliknutím na následující odkaz a postupujte podle následujících pokynů: https://www.hotjar.com/opt-out.
12. Použití sledování konverzí Google AdWords
Používáme také sledování konverzí Google AdWords. Pokud jste přišli na naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, Google AdWords nastaví ve vašem počítači cookie. Tyto cookies ztratí platnost po 30 dnech a nebudou použity pro osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našich webových stránkách a soubor cookie nevyprší, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel na reklamu klikl a byl přesměrován na tuto stránku. Informace získané prostřednictvím souboru cookie konverze se používají pro generování statistik konverzí pro nás. Jsme informováni o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku značky sledování konverzí. Nepřijímáme však informace, které by osobně identifikovaly uživatele.
Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete odmítnout požadované nastavení souboru cookie - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie nebo nastaví prohlížeč na blokování souborů cookie z domény "googleleadservices.com" ". Nezapomeňte, že nesmíte smazat cookies, pokud nechcete zaznamenávat naměřená data. Pokud jste v prohlížeči odstranili všechny soubory cookie, musíte znovu nastavit příslušný soubor cookie pro odhlášení.
13. Použití reCAPTCHA
Pro ochranu vstupních formulářů na těchto stránkách používáme službu „re-CAPTCHA“ společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Tato služba umožňuje rozlišení mezi lidským vstupem nebo nesprávným vstupem vytvořeným automatickým mechanickým zpracováním.
Podle našich znalostí jsou do Googlu předávány následující údaje: odkazující adresa URL, adresa IP, akce uživatele, informace o operačním systému, prohlížeč a délka pobytu, soubory cookie, pokyny k zobrazení a skripty, vstupní chování uživatele i pohyby myši v oblasti „re-CAPTCHA“ -checkbox.
Google využívá takto získané informace mimo jiné k digitalizaci knih a jiných tiskových produktů k optimalizaci služeb, jako je Google Street View a Mapy Google (např. rozpoznávání čísel nebo názvů ulic).
IP adresa poskytovaná vaším prohlížečem v souvislosti s „re-CAPTCHA“ nebude sloučena s jinými údaji Google, než pokud jste přihlášeni na svůj účet Google při používání „re-CAPTCHA“ -Plugin. Abyste zabránili přenosu a uchovávání údajů o svém chování na našich webových stránkách společností Google, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit ze společnosti Google nebo použít „re-CAPTCHA“ -plugin.
Služba „reCAPTCHA“ se používá v souladu s podmínkami používání služby Google: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
14. Použití YouTube
Do naší online nabídky jsme zahrnuli videa YouTube, která jsou uložena na adrese http://www.YouTube.com a jsou přímo přehratelná z našich webových stránek. Všechna jsou zahrnuta v režimu „rozšířené ochrany osobních údajů“, to znamená, že pokud jste videa nepřehráli, nebudou o vás jako uživateli na YouTube přenesena žádná data. Data uvedená v následujícím odstavci jsou přenášena pouze při přehrávání videí. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv. Máme oprávněný zájem na zahrnutí videí YouTube podle článku. 6 odst. 1 písm. 1 věta 1 písm. f GDPR, totiž zájem o atraktivní design našich webových stránek. YouTube je provozována společností YouTube LLC, se sídlem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je zastoupen společností Google Inc., která se nachází na 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Přehráním videí obdrží YouTube informace, ke kterým jste přistupovali na příslušné podstránce našich webových stránek. Kromě toho se předávají údaje uvedené v části „4. Povaha, rozsah a účel shromažďování a používání osobních údajů“. K tomu dochází bez ohledu na to, zda služba YouTube poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo není-li k dispozici žádný uživatelský účet. Po přihlášení do služby YouTube budou vaše údaje přiřazeny přímo na váš účet. Pokud si nepřejete být přidruženi k vašemu profilu na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše data jako profily použití a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a / nebo přizpůsobení svých webových stránek. Toto hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni), aby poskytli odpovídající reklamu a informovali ostatní uživatele sociální sítě o svých aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitky proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž se musíte obrátit na YouTube.
Jako dceřiná společnost Google je Youtube certifikován na základě dohody o ochraně soukromí, která poskytuje záruku souladu s evropskými právními předpisy o ochraně soukromí (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA. Další informace o zpracování dat a zásadách ochrany osobních údajů ze strany YouTube nebo Google naleznete na adrese www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.
15. Použití Google Tag Manager 
Díky Správci značek Google od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, můžeme spravovat značky webových stránek z jednoho rozhraní. Samotný Tag Manager, který používá tagy, pracuje bez cookies a neshromažďuje osobní data. Správce značek spouští pouze další značky, které mohou shromažďovat data. Pro tyto příslušné třetí strany lze v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů nalézt vhodná vysvětlení. Správce značek Google tato data nepoužívá. Pokud jste cookies vypnuli, bude zaznamenána pro všechny sledovací značky používané ve Správci značek Google, takže nástroj nebude měnit nastavení souborů cookie.
Společnost Google vás může požádat o povolení sdílet některá data produktu (například informace o účtu) s jinými produkty Google, aby bylo možné určité funkce povolit. Vývojáři společnosti Google navíc pravidelně kontrolují informace o používání produktu, aby produkt dále optimalizovali. Společnost Google však nikdy nebude sdílet data této povahy bez vašeho souhlasu s jinými produkty Google.
Další informace naleznete v podmínkách služby Google a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google pro tento produkt.
16. Informace o bezpečnostních opatřeních a jejich vysvětlení
EJOT usiluje o ochranu vašich údajů, které jsme shromáždili proti jakémukoli vlivu, jako je náhodná nebo úmyslná manipulace, ztráta, zničení nebo přístup neoprávněných osob. Realizujeme technická a organizační opatření, která přizpůsobujeme stavu techniky. Kromě toho jsou všichni zaměstnanci a další zprostředkovatelé povinni zachovávat mlčenlivost o údajích. Webové stránky EJOT používají šifrování SSL.
17. Vaše práva
Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:
 • právo na přístup (čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu (článek 16 nařízení o DPH) nebo právo na výmaz (článek 17 nařízení o DPH)
 • právo na omezení zpracování (článek 18 nařízení o DPH)
 • právo na přenositelnost údajů (článek 20 nařízení o HDP)
 • právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)
Na požádání vám EJOT poskytne informace o tom, zda a jaké osobní údaje jsme o vás shromáždili v souladu s platnými zákonnými předpisy. Vždy se snažíme o aktuální a bezchybný sběr dat. Pokud navzdory naší snaze zajistit, aby údaje byly přesné a aktuální, společnost EJOT shromáždila nesprávné informace, na požádání je co nejdříve napravíme. Své přihlášky můžete odeslat na následující e-mailovou adresu:
datenschutz@ejot.com nebo dataprotection@ejot.com
Máte také právo podle Čl. 77 GDPR si stěžovat na naše zpracování vašich osobních údajů orgánu dozoru nad ochranou údajů, zejména v členském státě bydliště, místě výkonu práce nebo místě údajného porušení předpisů.
18. Změna prohlášení o ochraně osobních údajů
V souvislosti s průběhem zpracování dat a souvisejícími právními změnami jsme povinni toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času upravovat. Všimněte si prosím vždy aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.
19. Orgán zodpovědný za ochranu údajů
Orgánem dozoru nad ochranou údajů odpovědným za EJOT je: 
Komisař pro ochranu údajů a svobodu informací pro Severní Porýní-Vestfálsko 
20. Dostupnost pracovníka EJOT pro ochranu údajů
Máte-li jakékoli dotazy, podněty nebo stížnosti týkající se ochrany údajů týkající se EJOT a webových stránek, které EJOT používá, obraťte se prosím na pracovníka pro ochranu údajů:

Pracovník EJOT pro ochranu údajů
EJOT Group
Im Herrengarten 1
57319 Bad Berleburg – Německo
datenschutz@ejot.com
dataprotection@ejot.com