1. Home
  2. Our products
  3. ORKAN storm washers

Kaloty ORKAN

Zvýšená spolehlivost pro upevnění v horní vlně

Doporučení EJOT

Při upevnění v horní vlně důrazně doporučujeme upevnění s kalotou EJOT ORKAN pro vyšší spolehlivost montáže, vysokou tvarovou stabilitu a optimální přenos sil. 


Jaké požadavky musí splňovat kalota ORKAN?

EJOT kaloty ORKAN slouží pro rovnoměrný přenos sil při upevnění trapézového plechu nebo sendvičového panelu v horní vlně. Výrazně vylisovaná žebra kalot EJOT ORKAN zaručují vysokou tvarovou stabilitu a rovnoměrné rozdělení sil.


Druhá těsnící vrstva

EJOT kalota ORKAN vytváří dodatečně, jako druhá vrstva těsnění, pevnou těsnící plochu mezi horní hranou konstrukce a hlavou šroubu. Horní hrana trapézového profilu bývá často prohnutá dovnitř nebo ven. Pro vyrovnání a utěsnění těchto nerovností je relativně měkká pryž s uzavřenými buňkami ideální. Nevznikají tak žádná přemostění, pod kterými by mohla proniknout vlhkost k dříku šroubu a tedy do interiéru budovy. Stlačení pryže s uzavřenou strukturou, které je potřebné k dlouhodobé těsnosti, je poměrně malé, při montáži tedy nedochází k deformaci tenkostěnného trapézového plechu. 


Spolehlivost montáže

Kaloty EJOT ORKAN zabezpečují i spolehlivější montáž. Kalota slouží montážníkovi jako vrtací šablona. Otvor je vyvrtán ve středu horní vlny. Plocha profilu je chráněna proti nedobrovolnému poškrábání během zašroubování.Kalota EJOT ORKAN dovolí zvýšit přítlačné síly na prvek, aniž by došlo k jeho trvalé deformaci. Zvýšená zatížení při použití kalot EJOT ORKAN u hliníkových trapézových profilů jsou dokumentována v různých stavebně technických zkušebních protokolech.