Tiráž

Odpovědnost za obsah:

EJOT CZ
Zděbradská 65
251 01 Říčany – Jažlovice
info@ejot.cz

Vyloučení odpovědnosti

Obsah těchto webových stránek EJOT zajišťuje s velkou péčí a zajišťuje pravidelnou aktualizaci. Nelze však zaručit úplnou bezchybnost, přesnost, aktuálnost, úplnost a správnost informací. Údaje slouží pouze pro nezávazné obecné informace a nenahrazují individuální poradenství.
EJOT vylučuje veškerou odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky, pokud nejsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany EJOT. To se týká zejména služeb, jako je stahování souborů poskytnutých EJOT na webových stránkách.
EJOT vylučuje jakoukoli odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout, přímo nebo nepřímo, z používání této webové stránky, pokud nejsou založeny na úmyslném nebo nedbalostním jednání ze strany EJOT. To platí zejména pro služby poskytované například prostřednictvím stahování dat z webových stránek EJOT.


Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, všechny obchodní značky na webové stránce EJOT jsou chráněny ochrannou známkou. To platí zejména pro značky EJOT, typové štítky, firemní loga a emblémy. Ochranné známky a designové prvky použité na našich webových stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti EJOT, Bad Berleburg, Německo.


Seznam licencí

Duševní vlastnictví obsažené na webových stránkách EJOT, jako jsou patenty, ochranné známky a autorská práva, je chráněno. Tato webová stránka neuděluje licenci k používání duševního vlastnictví společnosti EJOT třetím stranám.
 

© Copyright 2020, EJOT, Bad Berleburg, Německo

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafika, zvuky, animace a videa a uspořádání na webové stránce EJOT jsou chráněny autorskými právy a dalšími zákony o ochraně. Obsah této webové stránky nelze kopírovat, používat, měnit ani zpřístupňovat třetím stranám ke komerčním účelům. Některé stránky také obsahují obrázky, které podléhají autorským právům třetích stran.

Jednatel:

Ing. Radim Matoušek, MBA