Upevnění na ETICS

Z hlediska efektivity je vnější kontaktní zateplení (ETICS) nejvýhodnějším způsobem zvýšení tepelného odporu stěnové konstrukce. Proto se zateplují jak nově stavěné objekty, tak i sanované stávající rodinné a bytové domy, kancelářské budovy a objekty občanské vybavenosti. 

Zvětšující se tloušťky ETICS kladou zvýšené nároky na všechny prvky, procházející zateplovacím systémem. Hmoždinky pro mechanické připevnění s nedostatečným omezením bodového součinitele prostupu tepla dokáží snížit výrazně tepelný odpor použitého ETICS. Proto je třeba věnovat deklarované hodnotě bodového součinitele prostupu tepla hmoždinkou dostatečnou pozornost.

Příklady použití systémů upevnění na fasády s ETICS

fasády s ETICSUpevňovací prostředky sloužící pro upevnění prvků na zateplené fasády, nejsou použity obvykle na fasádě použity v takovém počtu, aby výrazněji ovlivnily celkovou energetickou bilanci ETICS. Přesto se nevyplatí tyto prvky opomíjet. I zde je má význam velikost bodového součinitele prostupu tepla prvkem. U prvků, které mají bodový prostup tepla větší než 0,002 W/K, případně není vůbec hodnota χ (chi) deklarovaná, přináší zabudování do ETICS riziko kondenzace vlhkosti v izolantu. Takto vznikající vlhkost může způsobit korozi ocelového prvku a plísně v okolí upevnění. Prostupem tepla a vlhkostí izolantu dochází k lokálnímu ochlazení stěny a tím ke kondenzaci vlhkosti v interiéru.
Základní rozdělení těchto prvků je podle přenášených zatížení a také podle toho, zda jsou na fasádu montovány před nebo po zhotovení ETICS. V případě následné montáže je porušeno vnější souvrství ETICS souvrstvím (základní vrstva a vnější povrchová úprava), zabezpečující ochranu systému před působením vnější vlhkosti. Dodatečně montované systémy upevnění proto musí spolehlivě zajistit těsnost mezi vnějším souvrstvím a samotným systémem upevnění. Při teplotním namáhání (den – noc, slunce – stín, léto–zima) povrchové souvrství dilatuje a dochází k pohybům vůči upevňovacímu prvku, kotvenému do obvodové konstrukce. Systém musí být dostatečně elastický, aby kopíroval pohyb souvrství nebo pohyb souvrství musí vyrovnávat těsnění mezi systémem a fasádou.

Prvků, které se upevňují na zateplené fasády je celá řada. Od lehkých, jako jsou různé cedulky a cedule (domovní čísla, názvy ulic, informační cedule, menší vývěsní štíty, lehké osvětlení apod.), přes středně těžké (těžší osvětlení, vývěsní štíty větších rozměrů, dopisní schránky, okenice a jejich aretace, svislé okapové svody atd.) po těžké a zatěžované prvky (např. markýzy, vchodové stříšky, konzole pro klimatizační jednotky, zábradlí, okenice, mříže na oknech). Volba vhodného systému upevnění je velmi důležitá. Jaké jsou možnosti upevnění pro jednotlivé případy? 
Potřebujete na zateplenou fasádu upevnit domovní číslo ve podobě smaltované cedulky, název ulice, jinou, například informační cedulku nebo třeba lehké venkovní osvětlení? Nejjednodušší variantou je celoplastová Iso-spirální hmoždinka. Upevňuje se v základní vrstvě a v izolantu ETICS většinou bez nutnosti vrtání. Protože je celoplastová a neprochází do zdiva, nevytváří bodový tepelný most. Součástí hmoždinky je pružné těsnění pro utěsnění průniku základní vrstvou. 

Iso-spirální hmoždinka

Iso.gif

Upevnění cedulky na fasádě pomocí Iso-spirální hmoždinky

ISO_einbau.gif
U těžších prvků, případně tam, kde hrozí náhodné zatížení je třeba použít systém upevnění, který je kotven do zdiva.  Takovým systémem je Iso-Dart. Do zdiva je upevněná šroubovací hmoždinka, která však neprochází celou vrstvou izolantu, ale končí v dostatečné vzdálenosti od povrchu ETICS. Tuto vzdálenost vyplňuje plastová část, do které se zašroubuje šroub upevňující vlastní prvek na fasádě. Takto vytvořená redukce bodového součinitele prostupu tepla snižuje jeho hodnotu na 0,002 W/K. Plastová část je opatřena vodorovnými křidélky, které se opírají o izolant a základní vrstvu ETICS. Tím přenášejí vlastní hmotnost upevňovaného prvku. Příruba plastové části s elastickým těsněním utěsňuje prostup základní vrstvou. Takto lze upevňovat objímky svislých okapových svodů, venkovní osvětlení, štíty větších rozměrů, dopisní schránky, hromosvody, aretace okenic apod.

Iso-Dart

Iso-Dart1.gif

Upevnění okapového svodu pomocí Iso-Dart

Iso-Dart-einbau.gif
Oba tyto způsoby upevnění se provádějí následně pro realizaci ETICS na hotové fasády. V případě prvků, které vyvolávají vyšší zatížení, jako jsou zábradlí u francouzských oken, vchodové stříšky, okenice se většinou počítá s jejich montáží už při realizaci ETICS. V takovém případě lze vytvořit kotevní body, na které je po realizaci ETICS upevněn příslušný fasádní prvek. Tyto prvky jsou schované pod základní vrstvou a fasádní povrchovou úpravou. Nezbytnou součástí montáže je jejich pečlivé zaměření. Pro tento způsob upevnění je určen Iso-Corner.  Úhelník z tvrzeného polyuretanu se upevňuje na nosnou stěnu trojicí fasádních hmoždinek nebo chemických kotev, podle zdícího materiálu. Tyto kotvy jsou certifikované a jsou dodávány s Iso-Corner v sadě. Vlastní prvek se na fasádu upevní pomocí speciálních šroubů do plastu. Výhodou použití těchto šroubů, dodávaných společně s Iso-Corner v sadě, je vysoká únosnost bez nutnosti řezání závitu. Protože jsou známé i únosnosti úhelníku pro různé tloušťky izolantů, lze systém upevnění navrhovat a mít tak záruku dlouhodobě spolehlivého upevnění.